Preskoči na vsebino

NAPOVED OBJAVE DVEH RAZPISOV – za sofinanciranje predstavitvenih katalogov v tujih jezikih in za sofinanciranje vzorčnih prevodov del slovenskih avtorjev v tuje jezike

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo v petek, 7. oktobra 2022 objavila dva javna razpisa, in sicer: Javni razpis za izdajo predstavitvenih katalogov v tujih jezikih (v nadaljevanju: JR6–FRANKFURT–KATALOGI–2022) in Javni razpis za izdelavo vzorčnih prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih (v nadaljevanju: JR7–FRANKFURT–VP–2022).

Razpisa bosta odprta do 7. novembra 2022.

Predmet javnega razpisa JR6–FRANKFURT–KATALOGI–2022je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v nemščino, angleščino in italijanščino, in sicer katalogov knjižnih del s področja leposlovja, humanistike ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in za predstavitve na tujih tržiščih.

JAK bo izbranim prijaviteljem za izdajo enega kataloga v tujem jeziku podelila subvencijo v enkratnem fiksnem znesku v višini 2.112,05 EUR.

Predmet javnega razpisaJR7–FRANKFURT–VP–2022je sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja in humanistike za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture za izdelavo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču.

JAK bo izbranim prijaviteljem za izdelavo enega vzorčnega prevoda podelila subvencijo v enkratnem fiksnem znesku v višini 2.726,45 EUR (za skupni obseg vzorčnega prevoda najmanj 11,82 avtorske pole oz. 700 verzov, v ta obseg mora biti vključenih vsaj pet (5) besedil iz različnih del.)

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si.

 

Kontaktna oseba za razpis:

Vlasta Vičič, e-pošta: vlasta.vicic@jakrs.si, tel: 00386 (0)1 369 58 26