Preskoči na vsebino

NAPOVED OBJAVE DVEH RAZPISOV – za sofinanciranje predstavitvenih katalogov v tujih jezikih in za sofinanciranje vzorčnih prevodov del slovenskih avtorjev v tuje jezike v letu 2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo predvidoma v petek, 20. januarja 2023 objavila dva javna razpisa, in sicer: Javni razpis za izdajo predstavitvenih katalogov v tujih jezikih (v nadaljevanju: JR8–FRANKFURT–KATALOGI–2023) in Javni razpis za izdelavo vzorčnih prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih (v nadaljevanju: JR9–FRANKFURT–VP–2023).

Razpisa bosta odprta do 20. februarja 2023.

Predmet javnega razpisa JR8–FRANKFURT–KATALOGI–2023 je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer katalogov knjižnih del s področja leposlovja in humanistike za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in za predstavitve na tujih tržiščih. Katalog mora vključevati najmanj pet (5) različnih knjižnih del; če je prijavitelj avtor, mora katalog vključevati najmanj tri (3) prijaviteljeva dela.

JAK bo izbranim prijaviteljem za izdajo enega kataloga v tujem jeziku podelila subvencijo v enkratnem fiksnem znesku v višini 2.112,05 EUR.

Predmet javnega razpisa JR9–FRANKFURT–VP–2023 je sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja in humanistike za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture za izdelavo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču.

JAK bo izbranim prijaviteljem za izdelavo enega vzorčnega prevoda podelila subvencijo v enkratnem fiksnem znesku v višini 2.726,45 EUR (za skupni obseg vzorčnega prevoda najmanj 11,82 avtorske pole oz. 700 verzov, v ta obseg morajo biti vključena vsaj tri (3) besedila iz različnih del.)

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si.

 

Kontaktna oseba za razpis:

Vlasta Vičič, e-pošta: vlasta.vicic@jakrs.si, tel: 00386 (0)1 369 58 26