EU Skladi

Sodelovanje z Italijo

Objava razpisov za projekte čezmejnega sodelovanja

Z Ministrstva za kulturo so poslali spodnje obvestilo:

Obveščam vas, da sta bila v Uradnem listu RS, št. 51 na strani 1763 objavljena dva razpisa za prijavo projektov čezmejnega sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo, in sicer za t.i. "strateške" projekte nad 1 M EUR in za t.i. "standardne" projekte od 50.000 EUR do 1,5 M EUR. Za strateške projekte je razpisanih 41 MEUR, za standardne pa 60 MEUR.

Upravičeni do sofinanciranja so tudi projekti s področja čezmejnega sodelovanja v kulturi, in sicer kulturna dediščina, mediji in umetnosti. Pogoj je partnersko sodelovanje institucij iz mejnih regij z Italijo z javnimi institucijami in/ali zasebnim sektorjem v italijanskih regijah Furlanija-Julijska krajina, Benečija in Emilia Romagna. Za prijavitelje in vse zainteresirane bo Organ upravljanja organiziral informativne dneve, katerih cilj je seznanitev udeležencev z objavljenima razpisoma:
- Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 v okviru druge stopnje postopka,
- Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 2/2009.

Organizirane bodo dopoldanske in popoldanske delavnice v:
- Vidmu 9. 7. 2009,
- Portorožu 14. 7. 2009,
- Bologni 16. 7. 2009,
- Benetkah 21. 7. 2009.

Vsi dogodki bodo podprti s simultanim prevajanjem. Dnevni red predvideva najprej prijavo udeležencev in potem kratke pozdravne nagovore.

Informativni dan v Portorožu 14. julija 2009 (Lifeclass Hotel – Kongresni center, Obala 33) bo v dopoldanskem času, s pričetkom ob 9.15 uri, namenjen predstavitveni delavnici o razpisu za predložitev strateških projektov za prijavitelje in partnerje, ki so se uvrstili v drugo stopnjo postopka.

Popoldanski del se bo pričel ob 13.00 uri in bo namenjen predstavitvi Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov. Predviden zaključek je ob 18.00.

Prijavnico, program ter seznam predvidenih delavnic na območju programa in razpisno dokumentacijo najdete na naslovu http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice.

Bojana Omersel Weeks
sekretarka
Projektna enota za kohezijsko politiko
Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
Tel: 369 58 62
MK: 369 59 00
Fax: 400 79 00
e-pošta: bojana.omersel-weeks@gov.si