EU Skladi

NAPOVED OBJAVE treh novih razpisov za leto 2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo v petek, 3. marca 2023 objavila tri javne razpise

Razpisi bodo odprti do 17. aprila 2023.

1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2023 (JR1-P-2023)

Predmet javnega razpisa JR1-P-2023 je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike v letu 2023.

Na omenjenem razpisu bodo izbranim prijaviteljem dodeljena sredstva za prevode v tuje jezike za sofinanciranje kulturnih projektov, izvedenih najkasneje do 31. 8. 2025.

Sofinancirani bodo prevodi knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku ali pa ustvarjajo v drugem jeziku in so del slovenskega kulturnega prostora, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle in otroke ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdajo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču.

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe (založbe, gledališča) s sedežem v tujini, ki nameravajo zagotoviti izdajo oz. izvedbo prevoda dela avtorja, ki ustvarja v slovenskem jeziku ali pa ustvarja v drugem jeziku in je del slovenskega kulturnega prostora.

Isti prijavitelj lahko v okviru tega razpisa prijavi največ dva (2) kulturna projekta.

Kontaktna oseba za poziv:

- Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija@jakrs.si

 

2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska izvirnih slovenskih del v tujih jezikih za leto 2023 (JR2–TRUBAR–2023)

Predmet javnega razpisa JR2-TRUBAR-2023 je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področju stroškov tiska prevodov leposlovnih in humanističnih knjižnih del za odrasle, mladino in otroke v tuje jezike v letu 2023.

Na omenjenem pozivu bodo izbranim prijaviteljem dodeljena sredstva za stroške tiska prevodov leposlovnih in humanističnih knjižnih del za odrasle, mladino in otroke v tuje jezike za sofinanciranje kulturnih projektov, izvedenih najkasneje do 15. 11. 2023.

Sofinancirani bodo stroški tiska prve izdaje knjižnih del v tujih jezikih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku ki ustvarjajo v slovenskem jeziku ali pa ustvarjajo v drugem jeziku in so del slovenskega kulturnega prostora, in sicer s področja leposlovja in humanistike za odrasle, mladino in otroke (vključno s slikanicami brez besed, grafičnimi romani in stripi) ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in umetnosti (izrecno izključena je podpora izdajanju učbenikov, znanstvenih monografij, razstavnih katalogov, kuharskih knjig in priročnikov za samopomoč).

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe (založbe) s sedežem v tujini, ki nameravajo zagotoviti izid prevoda avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku.

Posamični prijavitelj lahko na ta poziv prijavi največ 3 (tri) posamične projekte.

Kontaktna oseba za poziv:

- Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija@jakrs.si

 

3. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja knjižnih del slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2023 (JR4–INJ–2023)

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2023 na področju Izdajanje slovenskih avtorjev v nemškem jeziku.

Razpis je namenjen založnikom z nemškega govornega področja; prijavitelj je lahko izključno pravna oseba (založba) s sedežem v Avstriji, Nemčiji ali Švici.

Cilji javnega razpisa na področjih in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev

JAK bo kulturne projekte na področjih tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

    • prva izdaja izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku;
    • ponatisi izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku;
    • promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev in njihovih del v tujini;
    • podpora prevajalcem iz slovenskega v nemški jezik;
    • dolgoročna podpora prevajanju in promociji slovenskih knjižnih del v tujini.

 

Razpisni področji

Razpis se nanaša na naslednji področji:

1. prve izdaje izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku (v nadaljevanju: prve izdaje);

Posamezni prijavitelj lahko na tem področju v okviru tega razpisa prijavi največ en (1) projekt.

2. ponatisi izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku (v nadaljevanju: ponatisi).

Posamezni prijavitelj lahko na tem področju v okviru tega razpisa prijavi največ dva (2) projekta.

Kontaktna oseba za razpis:

Mateja Humar Jelnikar, e-pošta: mateja.humar-jelnikar@jakrs.si