EU Skladi

NAPOVED OBJAVE javnega razpisa za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za leto 2023

Javna agencija za knjigo RS bo predvidoma 3. 3. 2023 objavila Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za leto 2023 (z oznako: JR3-ISS-2023).

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev.

JAK bo predvidoma sofinancirala pet (5) slikanic in/ali stripov. Vsak prijavitelj lahko prijavi samo eno (1) slikanico ali strip.

Na razpis se lahko prijavijo tudi založniki, ki so sofinancirani v okviru štiriletnega programskega razpisa za knjižne programe in dvoletnega projektnega razpisa za izdajo knjig za leti 2022-2023, vendar ne s slikanicami ali stripi, vključenimi v pogodbe za leto 2023.

Razpis bo odprt do 3. 4. 2023.

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, v aplikaciji za pripravo vlog.

Kontaktna oseba za razpis: Vlasta Vičič, e-pošta: vlasta.vicic(at)jakrs.si, tel: (01) 369 58 26.