EU Skladi

JR2-USP-2009

Objava rezultatov razpisa

Objava rezultatov razpisa

Na spletni strani JAK so objavljeni rezultati Javnega razpisa za izbor projektov izvajalcev poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2009, namenjenega sofinanciranju organizacije in izvedbe projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige.