EU Skladi

Razpis MVZT

Razpis za e-vsebine in e-storitve na področju kulture

Razpis za e-vsebine in e-storitve na področju kulture

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je 10.07.2009 objavilo Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010 na svojih spletnih straneh.

Cilj razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve delujočih javno dostopnih e-vsebin in e-storitev preko spleta. Prijavljeni projekti morajo predstavljati nove, inovativne, delujoče e-storitve in e-vsebine na vsaj enem od v razpisu opredeljenih tematskih področij. Sofinancirali se bodo projekti, ki bodo predstavljali dodano vrednost na področju e-vsebin in e-storitev, ki jih za potrebe prijaviteljev razvijejo in izdelajo zunanji izvajalci. Razpis med drugimi vsebuje tudi tematsko področje e-vsebine in e-storitve na področju kulture.
 
Upravičeni prijavitelji so javni in zasebni zavodi (podlaga Zakon o zavodih, Zakon o Kobilarni Lipica in Zakon o RTV Slovenija), občine in reprezentativne organizacije (podlaga Zakon o lokalni samoupravi), društva (podlaga Zakon o društvih) in univerze, samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid VŠ zavodov. 
 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija,  in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.

Datum zaključka razpisa: 17.08.2009 do 14. ure.

Kontaktna oseba:
Tomas Tišler
E-pošta: tomas.tisler@gov.si
Tel.: 01 / 478 4628
 
Dodatne informacije in vprašanja posredujte po elektronski pošti.

Informativni dan bo v torek, 28.07.2009, ob 10.00 uri, v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana.