EU Skladi

Razpis MK

Razpis za bivanje v tujini

Razpis za bivanje v tujini

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni projektni razpis za izbor predlogov za bivanje slovenskih ustvarjalcev v stanovanjih v Berlinu, Londonu in New Yorku, ki jih bo v letu 2009 in 2010 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-BE-LO-NY-2009).

Predmet razpisa
Zbiranje predlogov za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev v Berlinu med 1. 1. 2010 in 31. 12. 2010, v Londonu med 1. 12. 2009 in 31. 12. 2010 in v New Yorku med 15. 3. 2010 in 31. 12. 2010; financiranje stroškov najemnine, stroškov rednega vzdrževanja, morebitne osnovne opreme umetniških stanovanj v Berlinu, Londonu in New Yorku; stroškov, povezanih z bivanjem izbranih kulturnih ustvarjalcev ter povračilo stroškov za nakup povratne letalske vozovnice za Berlin v višini največ 500 €, za London v višini največ 250 € in za New York v višini največ 850 €.

Osnovna razpisna področja
Razpis je namenjen vsem posameznikom, ki na področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV – kulture, esejistike, publicistike in kritike v medijih (za področje kulture) delujejo v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim omogoči bivanje in delovanje v umetniških stanovanjih v Berlinu med 1. 1. 2010 in 31. 12. 2010, ali v Londonu med 1. 12. 2009 in 31. 12. 2010 ali v New Yorku med 15. 3. 2010 in 31. 12. 2010.

Vsak kandidat bo lahko bival v stanovanju v terminu, kot bo določen v pogodbi o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju med kandidatom in Ministrstvom za kulturo, ki jo podpiše pred odhodom.

Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure) ali si jo natisnejo s spletne strani ministrstva, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij, …).

Razpis se prične 17. 7. 2009 in se zaključi 4. 9. 2009.

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil:
Katja Ravšl Debeljak
e-pošta: katja.ravsl-debeljak@gov.si
tel.: 01 369 5906

Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.