EU Skladi

JP1–MSP–2009

Objavljen je Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih mednarodnega sodelovanja in prevodov v tuj jezik za leto 2009

Javna agencija za knjigo RS (JAK) je v Uradnem listu RS št. 58/2009 in na svoji spletni strani 31. julija 2009 objavila Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih mednarodnega sodelovanja in prevodov v tuj jezik za leto 2009, namenjen sofinanciranju organizacije projektov, ki se nanašajo na promocijo slovenskih avtorjev in slovenske ustvarjalnosti na področju leposlovja in humanistike v tujini, organizacije projektov, ki se nanašajo na strokovno obravnavo tujih avtorjev s področja leposlovja in humanistike v slovenskem prostoru in na promocijo slovenskih avtorjev v tujini, a se odvijajo v Sloveniji, ter prevodom knjižnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike, in sicer s področji leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved.

Rok poziva
Rok za zbiranje prijav prične teči 31. 7. 2009 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav 16. oktobra 2009.

Dokumentacija poziva
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK. Dokumentacijo javnega poziva JP1–MSP–2009 lahko zainteresirani v roku javnega poziva dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro. Vloga mora biti predložena na naslov. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva!

Za dodatne informacije se obrnite na pristojno uslužbenko:
- Katjo Stergar, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si, tel.: 01 369 58 27

Informacije lahko dobite tudi po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro.