EU Skladi

Sporočilo za javnost

Izjava JAK ob pojasnilu Komisije za preprečevanje korupcije

Izjava JAK ob pojasnilu Komisije za preprečevanje korupcije

Kot je razvidno iz Pojasnila št. 128 Komisije za preprečevanje korupcije (objavljenega dne 18. 8. 2009) glede prijave o domnevno nelegalnem poslovanju Javne agencije za knjigo RS (v nadaljevanju JAK) pri izvedbi javnega razpisa JR1-KNJIGA-2009 ter očitane prisotnosti klientelizma pri odločanju o sofinanciranju projektov, očitki prijaviteljev ne držijo.

Slavko Pregl, direktor JAK pri svojem odločanju na javnem razpisu JR1-KNJIGA-2009 ni kršil nobenega materialnega predpisa, ves postopek odločanja je bil pravno-formalno izveden pravilno in do dejanskega vplivanja direktorja JAK ni prišlo.

Če povzamemo iz Pojasnila št. 128 in poudarimo najpomembnejše dele: »Dela, ki naj se financirajo iz javnih sredstev, so izbrale in predlagale neodvisne strokovne komisije Agencije za knjigo, na katere direktor JAK ni imel nobenega vpliva. Direktor JAK tudi ni v ničemer spreminjal predloga, ki ga je dobil od strokovnih komisij, pred podpisom odločbe o sofinanciranju pa se je celo posvetoval s pravnim strokovnjakom glede dopustnosti podpisa odločbe glede na dejstvo, da se je odločba nanašala tudi na njegovo avtorsko delo. Po nasvetu pravnega strokovnjaka je pogodbo podpisal, ker ni bil on subjekt, ki se je prijavil na razpis.«

Komisija za preprečevanje korupcije pa svetuje JAK, da se bo direktor »v bodoče moral izogniti vsem postopkom, povezanim z odločanjem o sofinanciranju svojih avtorskih del, tudi opisanemu podpisovanju odločb,« ter tudi kadar gre le za »ustvarjen videz, da bi zasebni interes direktorja agencije lahko povzročil njegovo pristransko in neobjektivno delovanje,« spoštovati Kodeks ravnanja javnih uslužbencev.

JAK bo nasvet Komisije za preprečevanje korupcije v bodoče upoštevala, saj ne želi niti ustvarjati videza pristranskega ali neobjektivnega delovanja. JAK bo tudi v nadalje spoštovala vse materialne predpise, ki so potrebni za dobro in zakonito opravljanje njenega dela.

K. S.