EU Skladi

Rastem s knjigo 2009

Začetek projekta na mednarodni dan pismenosti


Začetek projekta na mednarodni dan pismenosti

8. septembra ─ ob mednarodnem dnevu pismenosti, se že četrto leto zapored pričenja izvajanje nacionalnega projekta Rastem s knjigo 2009 za šolsko leto 2009/10. Vsak sedmošolec prejme izbrano knjigo ob letnem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih šol. Knjige dobijo tudi učenci zamejskih šol. Obisk knjižnice vključuje spoznavanje informacijsko-knjižničnih znanj, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem, predstavitev avtorjev in knjige.

Nosilci projekta so Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport, in Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju z vsemi splošnimi knjižnicami, vsemi slovenskimi osnovnimi šolami in zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter zamejskimi osnovnimi šolami.

Namen vsakoletnega izvajanja projekta, ki je vezan na šolsko in ne koledarsko leto, je motivacija šolarjev za branje slovenskih (domačih) avtorjev mladinskega leposlovja in spodbuda njihovemu obiskovanju splošnih knjižnic.

Na novinarski konferenci so sodelovali:
- ministrica za kulturo, ga. Majda Širca, ki je spregovorila o pomenu kulturne vzgoje in bralne kulture kot delu kulturne vzgoje;
- minister za šolstvo in šport, g. dr. Igor Lukšič, ki je poudaril pomen brane pismenosti za celostni razvoj posameznika;
- podpredsednica Združenja splošnih knjižnic, ga. Roža Kek, ki je predstavila vlogo slovenskih splošnih knjižnic pri razvoju pismenosti in bralne kulture;
- direktor Javne agencije za knjigo, g. Slavko Pregl, ki je poudaril pomen projekta Rastem s knjigo pri razvoju bralne kulture in opozoril še na množico drugih pomembnih projektov s področja bralne kulture, ki jih podpira JAK;
- vodja projekta Rastem s knjigo 2009 ga. Tjaša Urankar, ki je predstavila projekt in program izvajanja v šolskem letu 2009/2010; prav tako pa je opozorila tudi na začetke in pretekle uspehe pri izvajanju projekta Rastem s knjigo, kakor tudi na razširitev projekta v naslednjih letih.

Sedmošolci Osnovne šole Dravlje so v Knjižnici Otona Župančiča pod vodstvom ge. Darje Lavrenčič-Vrabec pričeli z izvajanjem programa in izkoristili priložnost za pogovor s pisateljem Dušanom Čatrom, avtorjem izbrane knjige za leto 2009 z naslovom Pojdi z mano (Založba Goga).

Projekt Rastem s knjigo bo v kratkem na spletni strani JAK predstavljen v posebni rubriki Projekti, do takrat pa lahko na tej spletni strani potek spremljate med Novicami.

T. U.