EU Skladi

Knjižnična nadomestila

Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila

Javna agencija za knjigo RS (JAK) poziva avtorje s področja knjige, glasbe, filma, ilustracije in fotografije, da na spletni strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ preverijo statistiko izposoj svojih del v splošnih knjižnicah v letu 2009, ki so skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/2004, 14/2009; v nadaljevanju Pravilnik) predmet knjižničnega nadomestila. Avtorje pozivamo, da se v primeru pomanjkljivih podatkov o svojih delih za popravke obrnejo na najbližjo splošno knjižnico ali v primeru raziskovalcev na knjižnico, ki ureja njihovo bibliografijo. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z izborom gradiva za sezname ter v zvezi s številom izposoj za nadomestilo lahko naslovijo na IZUM na naslov cobisservis@izum.si. Rok za pripombe je 01. 03. 2010

JAK bo 12. 03. 2010 na podlagi 9. člena Pravilnika na svoji spletni strani in na spletni strani IZUM-a objavila dokončen seznam avtorjev, ki so upravičeni do knjižničnega nadomestila. Seznam, ki ga direktor JAK potrdi s sklepom, je dokončna podlaga za izplačilo sredstev upravičencem.

Avtorji, ki so bili v letih 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ali 2009 upravičeni do knjižničnega nadomestila in so to pravico uveljavili, so že vključeni v bazo podatkov, zato bodo avtomatično prejeli obvestilo o pripadajočem nadomestilu. Ob tem bodo pozvani, da preverijo svoje podatke in JAK sporočijo morebitne spremembe. 

JAK poziva vse avtorje, ki bodo upravičeni do knjižničnega nadomestila in bodo prvič uveljavljali to svojo pravico, da po 12. 03. 2010, tj. po objavi dokončnega seznama, na spletni strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ izpolnijo »Identifikacijski obrazec« v elektronski obliki. Tako izpolnjen obrazec morajo nato natisniti in potrditi z lastnoročnim podpisom ter ga najkasneje do 30. 09. 2010 posredovati na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Vekoslav Pregl
direktor