EU Skladi

JR2-USP-2010

Objavljen je javni razpis za izbor projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2010.

JR2-USP-2010 Besedilo razpisa
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
 (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 – UPB1, 56/2008 in 4/2010), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2010 (v nadaljevanju: projektni razpis 2, oznaka JR2–USP–2010)
 

Cilji javnega razpisa

JAK bo podpirala kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige v okviru projektnega razpisa 2 (JR2–USP–2010) v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

- izvedba kakovostnih in prepoznavnih izobraževalnih projektov na področju knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru,

- vključevanje izvajalcev javnega poklicnega usposabljanja na področju knjige v izobraževalne procese, 

- izboljšanje strokovne usposobljenosti zaposlenih in samozaposlenih na področju knjige.

Naziv in sedež naročnika 

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana

Razpisni rok

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR2–USP–2010 v Uradnem listu RS, dne 26. 2. 2010 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 26. 3. 2010.