EU Skladi

JR4-KNJIGA-2010

Javni razpis za izbor in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2010

Javni razpis za izbor in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2010 (JR3-KNJIGA-2010) bo predvidoma objavljen 19. marca 2010 v UL RS in na spletni strani Javne agencije za knjigo RS. Razpis bo vključeval naslednja področja: izdaja knjig, izdaja revij, razvijanje bralne kulture, literarne prireditve in delovne štipendije.