EU Skladi

JR3–ZM–2010

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2010 (oznaka: JR3–ZM–2010) namenjen sofinanciranju:
- natisa izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem,
- natisa prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik ter
- natisa prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije

Razpisni rok:
Javni razpis se prične 12. marca 2010 in se zaključi 12. aprila 2010.

Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani JAK, kjer so tudi vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij ...).

Vloga mora biti predložena na naslovu
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
do 12. aprila 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: znanstvene.monografije(at)jakrs.si.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Pooblaščena oseba za informacije in pojasnila:
Gabrijela Biserka Šertel, tel.: 01 369 58 23, e-pošta: biserka.sertel(at)jakrs.si.