EU Skladi

JR4-KNJIGA-2010

Objavljen je Javni projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 – UPB1, 56/2008 in 4/2010), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2010 (v nadaljevanju: javni projektni razpis 4, oznaka JR4–knjiga–2010

Cilji javnega razpisa: 

JAK bo kulturne projekte na področjih knjige v letu 2010 v okviru javnega projektnega razpisa 4 (JR4–knjiga–2010) podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: 

- izvedba kakovostnih, izvirnih in prepoznavnih projektov s področij izdaje knjig in revij, 

- izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin in oblikujejo vseživljenjske bralne navade, 

- izvedba uveljavljenih literarnih prireditev, 

- neposredno podpiranje ustvarjalcev.

Naziv in sedež naročnika: 

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana 1000 

Razpisni rok:

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR4-knjiga-2010 v Uradnem listu RS, dne 19. 3. 2010 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 19. 4. 2010