Preskoči na vsebino

Svetovna prestolnica knjige

Javni poziv in javni razpis MOL

Mestna občina Ljubljana je 19. 6. 2009 v Uradnem listu RS objavila Javni razpis za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnika za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.

Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnika za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010, ki bo sofinanciran s strani MOL in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: MK RS). Razpis se nanaša na izbor izvajalca, ki bo samostojno urejal in izdajal kulturni  štirinajstdnevnik, ki bo prvič izšel najkasneje aprila 2010 in bo izhajal vsaj tri leta od izida prve številke.

Razpisni rok
Razpis se je pričel 19. 6. 2009 in zaključi 20. 7. 2009.

Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je objavljena na spletni strani MOL.

Mestna občina Ljubljana je 26. 6. 2009 v Uradnem listu RS objavila Javni poziv za izbor projektov za pripravo in izvedbo  programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.

Predmet poziva
Predmet poziva je izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, ki se bodo odvijali na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), Republike Slovenije in v zamejstvu, v obdobju od 23. aprila 2010 do 23. aprila 2011, ko bo Ljubljana nosilka Unescovega naslova.

Poziv se nanaša na izbor projektov za naslednje programske sklope:
A/ Svetovni kongres: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva;
B/ Literarni festival: Literature svetovnih celin;
C/ Ljubljana bere/Rastem s knjigo;
D/ Knjiga in ustvarjalnost na področjih kulture;
E/ Knjiga in mesto.

Skladno z Dogovorom o sodelovanju med MOL, Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju MK RS) in Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) z dne 6. 5. 2009 pri izvedbi projekta Ljubljana ─ svetovna prestolnica knjige 2010, bo JAK sofinanciral projekte v okviru programskih sklopov: A/ Svetovni kongres: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva; B/ Literarni festival: Literature svetovnih celin in C/ Ljubljana bere/Rastem s knjigo.

Rok poziva
Poziv je bil objavljen 26. junija 2009 in se bo zaključil s porabo razpoložljivih sredstev na posameznih področjih oziroma najkasneje 26. avgusta 2009. Vloge, prispele na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja.

Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva je objavljena na spletni strani MOL.

K.S.