EU Skladi

Slovenija v Frankfurtu v reviji Sinfo

V reviji Sinfo prispevek o projektu »Slovenija – častna gostja v Frankfurtu«

V reviji Sinfo so v številki januar–februar 2016 objavili prispevek o projektu »Slovenija – častna gostja v Frankfurtu«.

Besedilo v slovenščini lahko preberete tukaj.
Celotno revijo si lahko ogledate na spodnji povezavi: http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/Sinfo/Sinfo2016/s1_web.pdf