EU Skladi

Napovedujemo: 25. maj – založniško srečanje v Frankfurtu

Hessische Literaturforum im Mousonturm e.V.

V sodelovanju s centrom Mousonturm/Hessisches Literaturforum bomo v petek, 25. maja v Mousonturmu v Frankfurtu  izvedli celodnevno založniško delavnico s ciljem povezati slovenske in nemške založnike. 

Nemškim založnikom bomo skozi kratka predavanja in pogovore predstavili slovensko literaturo, prevajalce, podpore in založbe ter avtorje. Del srečanja bo razstava knjig slovenskih založb in individualni pogovori med založniki.

Tokratno srečanje je namenjeno prodaji oziroma posredovanju slovenskih leposlovnih in neleposlovnih (humanistika in poljudna znanost) naslovov nemškim kolegom.
Za posredovanje otroške in mladinske literature bomo organizirali ločen dogodek!

Pri prijavi na založniško delavnico imajo prednost založbe, ki so se tovrstnih srečanj udeleževale že doslej (kontinuiteta založniških sodelovanj), založbe, ki se predstavljajo samostojno ali skupinsko na knjižnih sejmih v tujini, in take, ki imajo v naboru vsaj 3 primerna dela za posredovanje v tuje jezike.

Vabimo vas k sodelovanju in prijavam, na voljo smo vam tudi z dodatnimi vsebinskimi informacijami, svoja vprašanja lahko naslovite na: anja.kovac@jakrs.si

*Gre za dogodek, ki smo ga sprva načrtovali v Münchnu, zato bomo to spremembo lokacije seveda upoštevali pri vseh, ki ste založniško srečanje v organizaciji JAK navedli kot del svojega letnega programa dela na mednarodnem področju v programskem ali projektnem razpisu. Za srečanje v Frankfurtu lahko za pokritje potnih stroškov zaprosite tudi na javnem pozivu »mobilnost« (JP1-M-2018), ki je že odprt.