EU Skladi
  • Dekle pred knjižno polico

Raziskave in analize

Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije predlagamo teme raziskav s področja založništva in posamezne raziskave v sodelovanju z ministrstvom tudi sofinanciramo.

Sofinancirane raziskave