EU Skladi
 
 
Dekle pred knjižno polico

Založništvo

 • sofinanciranje knjig in revij
 • knjižnično nadomestilo in delovne štipendije
 • zagotavljanje večje dostopnosti knjige
 • spodbujanje elektronskega založništva
 • Zakon o enotni ceni knjige
Sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

 • udeležba na mednarodnih knjižnih sejmih
 • promocijska gradiva
 • izidi del slovenskih avtorjev pri tujih založbah
 • rezidenčne štipendije v tujini
 • mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature

 

Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 • sofinanciranje literarnih prireditev in razvoja bralne kulture
 • sofinanciranje kulturnih programov knjigarn
 • kampanje za promocijo branja in knjige
 • strokovno usposabljanje na področju knjige
16. 06. 2020

Vabilo na nemško-slovensko prevajalsko delavnico ViceVersa

21. – 25. septembra 2020, Literaturhaus Salzburg

Društvo slovenskih književnih prevajalcev vabi prevajalce iz nemščine v slovenščino in obratno k prijavi na nemško-slovensko prevajalsko delavnico, ki bo potekala med 21. in 25. septembrom letos v Literaturhaus Salzburg. Projekt sofinancira Javna agencija za knjigo, podprli pa so ga tudi: TOLEDO – program Nemškega prevajalskega sklada in fundacije Robert Bosch Stiftung, Društvo slovenskih književnih prevajalcev in slovenski kulturni center na Dunaju SKICA.

 

Besedilo vabila:

Vabljeni na 2. nemško-slovensko prevajalsko delavnico, ki bo tokrat potekala v literarni hiši Literaturhaus v Salzburgu. Prijavijo se lahko prevajalci_ke iz nemščine v slovenščino ter iz slovenščine v nemščino. Po uspešno izvedeni 1. delavnici v ustanovi LCB leta 2016, ko smo se posvetili predvsem mlajšim prevajalcem, je 2. delavnica namenjena predvsem tistim prevajalcem_kam iz nemškega v slovenski jezik in vice-versa, ki že imajo pogodbo z založbo, ki bo njihov prevod objavila. Prednost bodo imeli prevodi...

Preberi več...16. 06. 2020

Zaključno poročilo nacionalne kampanje Vrnitev napisanih

Ker so ob rahljanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem okužb s COVID-19, svoja vrata 4. maja ponovno odprle tudi knjigarne, ki glede na zadnjo raziskavo Knjiga in bralci še vedno predstavljajo najpogostejši način kupovanja knjig v Sloveniji, smo na Javni agenciji za knjigo RS v sodelovanju s številnimi knjigotržci in knjigarji izvedli nacionalno kampanjo Vrnitev napisanih. V kampanji je sodelovalo več kot 100 slovenskih knjigarn!

Tritedenska kampanja, ki je trajala med 11. 5. 2020 in 1. 6. 2020, je vsebovala tiskovine in plakate, TV oglase in video vsebine (produkcijska hiša Fixmedia), digitalno kampanjo in medijska sodelovanja ter sodelovanje na Sejmu na zraku, izvajala pa se je pod sloganom Knjigarne so spet popularne! In ključnikom #vrnitevnapisanih.

Kampanji se je 13. 6. 2020 priključila tudi tematska številka revije Bukla, ki je bila kot katalog novih knjižnih izdaj in bralnih priporočil knjigarjev v nakladi 65.000 izvodov pridana časopisom Delo, Večer in Primorske novice.

Za...

Preberi več...