Dekle pred knjižno polico

Založništvo

 • sofinanciranje knjig in revij
 • knjižnično nadomestilo in delovne štipendije
 • zagotavljanje večje dostopnosti knjige
 • knjižni in revijalni portal
 • spodbujanje elektronskega založništva
 • Zakon o enotni ceni knjige
Sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

 • udeležba na mednarodnih knjižnih sejmih
 • promocijska gradiva
 • izidi del slovenskih avtorjev pri tujih založbah
 • rezidenčne štipendije v tujini
 • mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature

 

Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 • sofinanciranje literarnih prireditev in razvoja bralne kulture
 • sofinanciranje kulturnih programov knjigarn
 • kampanje za promocijo branja in knjige
 • strokovno usposabljanje na področju knjige
09. 08. 2016

Evro-sredozemska konferenca »Prevajanje za dialog«

V Piranu je od 23. do 24. junija 2016 potekala dvodnevna konferenca z naslovom »Prevajanje za dialog«, ki so jo organizirali Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije skupaj s Fundacijo Anna Lindh (Anna Lindh Foundation – ALF) in Evro-sredozemsko univerzo (EMUNI), ter strokovno podporo Javne agencije za knjigo RS (JAK). Konferenco, ki je bila namenjena spodbujanju prevodov literarnih in drugih umetniških del kot sredstva medkulturnega dialoga v Sredozemlju, sta z uvodnima nagovoroma odprla minister za zunanje zadeve Karl Erjavec ter predsednica fundacije Anna Lindh in predsednica Odbora za zunanjo politiko francoskega parlamenta Elisabeth Guigou. Zaključni nagovor pa je pripadel ministru za kulturo Tonetu Peršaku.

Program konference je bil podprt s petimi glavnimi cilji:

 

 1. spodbujati in lajšati mobilnost medkulturnega znanja, idej in akterjev v regiji;
 2. spodbujati in širiti mrežo sodelovanja akterjev, vključenih v prevajalsko verigo promoviranja medkulturnega dialoga;
 3. usmerjati vire in financiranje skozi ad hoc javni in zasebni finančni Evro-sredozemski instrument / sklad;
 4. prenašati kulturno raznolikost in kot ciljno občinstvo na področju prevajanja, ki spodbuja medkulturni dialog, vključevati mlade;
 5. predstavitev in poudarek dobrih praks v prevajanju.

 

Poseben dosežek konference je »Slovenski Manifest«, ki bo pripomogel h krepitvi medkulturnega dialoga.

Preko video konference so zbrane nagovorili generalna direktorica UNESCA Irina Bokova, predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz in ministrica za kulturo Republike Francije Audrey Azoulay. Slednja je izpostavila pomen konference kot projekta skupne Evrope, ki že od samega začetka vključuje ideal dialoga med narodi in kulturami. Zagotovila je, da bo francoska vlada pozorno spremljala in podpirala predloge in priporočila, ki bodo sprejeta na tej konferenci. Predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz je poudaril, da je prevajanje in tolmačenje v mednarodnih institucijah osnova za medsebojno razumevanje in medkulturno izmenjavo. Generalna direktorica UNESCA Irina Bokova je poudarila, da je UNESCO trdno zavezan spodbujanju koncepta večjezičnosti, ki je vpisan v vse njihove programe. Tudi zato bo 8. julija UNESCO začel z novo pobudo »Talkmate« za povečanje jezikovne raznolikosti v kibernetskem prostoru.

»Prevajanje za dialog« je prva konferenca na visoki ravni te vrste na območju evro-sredozemske regije. Zbralo se je okoli 100 strokovnjakov in kulturnih ustvarjalcev na področju literature in prevajanja, ki so osrednjo pozornost namenili osrednji vlogi prevajanja v trenutno nastajajočih družbeno kulturnih izzivih v sredozemskem prostoru. Med osrednjimi govorci otvoritvenega panela sta bila tudi Drago Jančar in Boris Pahor, v drugih sklopih pa so sodelovali tudi Miha Mazzini, Alenka Veler, Amalija Maček, Nada Grošelj, Iztok Ilc, Katja Stergar in direktor JAK Aleš Novak.

JAK je pripravila tudi razstavo prevodov slovenskih avtorjev v tuje jezike ter razstavo promocijskih gradiv.

Več o konferenci »Prevajanje za dialog«.
09. 08. 2016

Prevajalski seminar slovenske književnosti za prevajalce v nemški jezik, Ljubljana, 13.–16. avgust 2016

V sklopu pripravljalnih aktivnosti za projekt »Slovenija, častna gostja knjižnega sejma v Frankfurtu« bo Javna agencija za knjigo RS letos prvič organizirala specializirani prevajalski seminar za prevajalce in slovenščine v nemščino, ki bo kot dvodnevni predseminar že tradicionalnega novomeškega prevajalskega seminarja potekal v Ljubljani med 13. in 16. avgustom.

Osem udeležencev se bo pod mentorstvom nemškega pisatelja in predavatelja Matthiasa Göritza ter prevajalke in tolmačke Rosemarie Linde posvečalo izbranim odlomkom iz del Kronosova žetev Mojce Kumerdej in Zlata mačja preja Svetlane Makarovič, ki so jih kot pripravo na seminar že prevedli v nemščino.
Udeleženci specializiranega dela seminarja so Barbara Anderlič, Urška Brodar, Tamara Kerschbaumer, Erwin Köstler, Tadeja Lackner Naberžnik, Andrea Leskovec, Christiane Leskovec in Sebastian Walcher.

V nedeljo, 14. avgusta, bodo udeleženci med 10.00 in 14.00 uro na prvi delavnici obravnavali besedilo Mojce Kumerdej, ob prisotnosti avtorice in obeh mentorjem. Ob 18.15 sledi še literarno-turistična vožnja z ladjico po Ljubljanici, kjer se bo Amalija Maček z Mojco Kumerdej pogovarjala o njenem najnovejšem romanu z naslovom Kronosova žetev (Beletrina, 2016).
V ponedeljek, 15. avgusta, bo prav tako med 10.00 in 14.00 uro druga delavnica, na kateri bodo udeleženci obravnavali besedili »Ščeper« in »Mba« iz knjige Zlata mačja preja (Mladinska knjiga, 2015) Svetlane Makarovič, ki bo na delavnici tudi osebno prisotna. Ob 21.00 pa smo za udeležence seminarja organizirali ogled filma Houston, imamo problem! (režija: Žiga Virc, 2016), v letnem kinu Slovenske kinoteke (ploščad Metelkova).

Večina udeležencev prvega specializiranega seminarja za prevajanje iz slovenščine v nemščino se bo udeležila tudi rednega prevajalskega seminarja, ki bo v nadaljevanju tedna potekal v Novem mestu.