EU Skladi
 
 
Dekle pred knjižno polico

Založništvo

 • sofinanciranje knjig in revij
 • knjižnično nadomestilo in delovne štipendije
 • zagotavljanje večje dostopnosti knjige
 • spodbujanje elektronskega založništva
 • Zakon o enotni ceni knjige
Sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

 • udeležba na mednarodnih knjižnih sejmih
 • promocijska gradiva
 • izidi del slovenskih avtorjev pri tujih založbah
 • rezidenčne štipendije v tujini
 • mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature

 

Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 • sofinanciranje literarnih prireditev in razvoja bralne kulture
 • sofinanciranje kulturnih programov knjigarn
 • kampanje za promocijo branja in knjige
 • strokovno usposabljanje na področju knjige
07. 07. 2020

Skupna odločitev Kanade, Španije, Slovenije in Italije za zamik letnic častnih gostovanj na Frankfurtskem knjižnem sejmu

Kanada, letošnja častna gostja sejma, je zaradi posledic pandemije covid-19 Frankfurtski sejem in vse vpletene države s podpisanimi pogodbami zaprosila za premik svojega gostovanja v leto 2021. Posledično se premaknejo vsa prihodnja častna gostovanja. Častno gostovanje Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu je tako zamaknjeno za eno leto – na 2023. Na knjižnem sejmu v Bologni bo Slovenija častna gostja leta 2022.

Kanadski odločitvi, da zaprosi za prestavitev svojega gostovanja za eno leto, so botrovale bistveno spremenjene okoliščine, v katerih bi letos potekal program Kanade. Frankfurtski knjižni sejem in vse bodoče države častne gostje so po razmisleku in dogovoru iz solidarnosti do nezavidljivega položaja, v katerem se je znašla Kanada, v premik privolile.

Tako bo kanadski odbor za organizacijo častnega gostovanja, ki deluje pod okriljem kanadskega ministrstva za kulturno dediščino, gostovanje izvedel leta 2021, ostale doslej potrjene države častne gostje pa bodo prišle na vrsto zatem: Španija 2022, Slovenija 2023 in Italija 2024. Kanada bo na letošnjem Frankfurtskem knjižnem sejmu, ki bo potekal v bistveno zmanjšanem obsegu, prisotna z virtualnimi vsebinami.

V Sloveniji je pogovore o možnosti zamika vodilo Ministrstvo za kulturo RS v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve RS in Veleposlaništvom RS Berlin. Minister za kulturo, dr. Vasko Simoniti je ob zamiku dejal: »Po tehtnem...

Preberi več...16. 06. 2020

Vabilo na nemško-slovensko prevajalsko delavnico ViceVersa

21. – 25. septembra 2020, Literaturhaus Salzburg

Društvo slovenskih književnih prevajalcev vabi prevajalce iz nemščine v slovenščino in obratno k prijavi na nemško-slovensko prevajalsko delavnico, ki bo potekala med 21. in 25. septembrom letos v Literaturhaus Salzburg. Projekt sofinancira Javna agencija za knjigo, podprli pa so ga tudi: TOLEDO – program Nemškega prevajalskega sklada in fundacije Robert Bosch Stiftung, Društvo slovenskih književnih prevajalcev in slovenski kulturni center na Dunaju SKICA.

 

Besedilo vabila:

Vabljeni na 2. nemško-slovensko prevajalsko delavnico, ki bo tokrat potekala v literarni hiši Literaturhaus v Salzburgu. Prijavijo se lahko prevajalci_ke iz nemščine v slovenščino ter iz slovenščine v nemščino. Po uspešno izvedeni 1. delavnici v ustanovi LCB leta 2016, ko smo se posvetili predvsem mlajšim prevajalcem, je 2. delavnica namenjena predvsem tistim prevajalcem_kam iz nemškega v slovenski jezik in vice-versa, ki že imajo pogodbo z založbo, ki bo njihov prevod objavila. Prednost bodo imeli prevodi...

Preberi več...