Dekle pred knjižno polico

Založništvo

 • sofinanciranje knjig in revij
 • knjižnično nadomestilo in delovne štipendije
 • zagotavljanje večje dostopnosti knjige
 • knjižni in revijalni portal
 • spodbujanje elektronskega založništva
 • Zakon o enotni ceni knjige
Sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

 • udeležba na mednarodnih knjižnih sejmih
 • promocijska gradiva
 • izidi del slovenskih avtorjev pri tujih založbah
 • rezidenčne štipendije v tujini
 • mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature

 

Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 • sofinanciranje literarnih prireditev in razvoja bralne kulture
 • sofinanciranje kulturnih programov knjigarn
 • kampanje za promocijo branja in knjige
 • strokovno usposabljanje na področju knjige
29. 06. 2015

Projekt Drugo mnenje Društva slovenskih literarnih kritikov

V projektu DRUGO MNENJE deseterica slovenskih literarnih kritikov pred knjižnim izidom svetuje avtorjem, ki bodo v prihodnjih dveh letih izdali knjigo pri kateri od slovenskih založb. Zainteresirani avtorji se lahko na posvet k izbranemu kritiku prijavijo do 15. 9. 2015.

Društvo slovenskih literarnih kritikov v letu 2015 začenja nov projekt, v katerem združuje pregovorne modrosti, da je po toči zvoniti prepozno in je po bitki lahko biti general, sodobna spoznanja o ogroženosti poklica literarnega urednika v času gospodarske krize in založniške hiperprodukcije ter uporabniške prakse s področja zdravstva.

DRUGO MNENJE je projekt, kjer avtor in kritik ne bosta več zoprnika, ampak konstruktivna sodelavca, saj bo deseterica kritikov, članov DSLK, svoje znanje in izkušnje radodarno delila z zainteresiranimi avtorji, ki bodo v naslednjih dveh letih izdali knjige pri kateri izmed slovenskih založb.Vse avtorje, ki bi se želeli pred svojim knjižnim izidom posvetovati z izbranim kritikom-urednikom in tako pridobiti še drugo mnenje,vabimo, da se najpozneje do 15. 9. 2015 oglasijo na uradni društveni e-naslov literarni.kritiki@gmail.com in na kratko predstavijo svoj knjižni projekt ter razkrijejo, s katerim urednikom bi si želeli sodelovati.

Projekt sofinancira Javna agencija za knjigo RS iz naslova razpisa za kulturne projekte na področju poklicnega usposabljanja (JR2-USP-2015). V okviru projakta bo DSLK omogočilo sedem tovrstnih sodelovanj. V primeru preštevilnih prijav si upravni odbor DSLK pridržuje pravico do končnega izbora kandidatov.Avtorji lahko izbirajo med naslednjimi literarni kritiki: Ana Geršak, Petra Koršič, Aljaž Krivec, Dijana Matković, Mojca Pišek, Anja Radaljac, Žiga Rus, Urban Vovk, Blaž Zabel, Urban Zorko.Dodatne informacije: Maja Šučur, koordinatorica DSLK (tel.: 041/573-818)