EU Skladi
 
Dekle pred knjižno polico

Založništvo

 • sofinanciranje knjig in revij
 • knjižnično nadomestilo in delovne štipendije
 • zagotavljanje večje dostopnosti knjige
 • knjižni in revijalni portal
 • spodbujanje elektronskega založništva
 • Zakon o enotni ceni knjige
Sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

 • udeležba na mednarodnih knjižnih sejmih
 • promocijska gradiva
 • izidi del slovenskih avtorjev pri tujih založbah
 • rezidenčne štipendije v tujini
 • mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature

 

Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 • sofinanciranje literarnih prireditev in razvoja bralne kulture
 • sofinanciranje kulturnih programov knjigarn
 • kampanje za promocijo branja in knjige
 • strokovno usposabljanje na področju knjige14. 06. 2017

Projekt Vključujemo in aktiviramo! izbran za primer dobre prakse

Projekt Javne agencije za knjigo RS Vključujemo in aktiviramo! je bil ponovno izbran kot primer dobre prakse na področju socialnih inovacij.

Na povabilo Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta projekt na Odboru za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 predstavila Aleš Novak in Miha Marinč. Predstavitev je potekala 13. junija na Bledu.

Pri delu odbora sodelujejo predstavniki Evropske komisije, ministrstev, služb in uradov, gospodarskih in socialnih partnerjev, lokalnih skupnosti, predstavniki urbanega razvoja in sveta regij, invalidskih organizacij, nevladnih organizacij ter predstavniki s področja enakosti.

Preberi več...