Javna agencija za knjigo RS
Metelkova ulica 2b, 1000 Ljubljana
tel.: 01 369 58 20
fax: 01 369 58 30
gp.jakrsping@jakrs.si

Uradne ure:
pon.: 9:00-12:00
sre.: 14:00-16:00
čet.: 9:00-12:00

 

 

Apr 14
Maj 14
Jun 14
Jul 14
Avg 14
Sep 14
Okt 14
Nov 14
Dec 14
Jan 15
Feb 15
Mar 15

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Ime: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Skrajšano ime: JAK
Sedež: Metelkova ulica 2b, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 369 58 20
Telefaks: 01 369 58 30
E-pošta: gp.jakrsping@jakrs.si
Splet: www.jakrs.si

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem strateških dokumentov in usmeritev na področju knjige.
Dejavnosti Javne agencije za knjigo Republike Slovenije na podlagi 6. člena Sklepa o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 57/08) in v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:

– Izdajanje knjig;
– Drugo založništvo;
– Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
– Dejavnost stikov z javnostjo;
– Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
– Organiziranje razstav, sejmov in srečanj;
– Splošna dejavnost javne uprave;
– Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti;
– Dejavnost arhivov.

 

 

 

Iskanje:

ZADNJA NOVICA

22.01.2015

Januarska lestvica

VEČ >> 20.01.2015

Raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije za leto 2014

Raziskavo o zadovoljstvu svojih uporabnikov Javna agencija za knjigo RS letno izvaja na podlagi Zakona o javnih...

VEČ >> 20.01.2015

Raziskava o projektu »Rastem s knjigo« med koordinatorji na osnovnih in srednjih šolah za šolsko leto 2013/2014

Raziskava predstavlja odziv na projekt »Rastem s knjigo« 290 koordinatorjev osnovnih in 84 koordinatorjev srednjih šol,...

VEČ >>