Dekle pred knjižno polico

Založništvo

 • sofinanciranje knjig in revij
 • knjižnično nadomestilo in delovne štipendije
 • zagotavljanje večje dostopnosti knjige
 • knjižni in revijalni portal
 • spodbujanje elektronskega založništva
 • Zakon o enotni ceni knjige
Sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

 • udeležba na mednarodnih knjižnih sejmih
 • promocijska gradiva
 • izidi del slovenskih avtorjev pri tujih založbah
 • rezidenčne štipendije v tujini
 • mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature

 

Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 • sofinanciranje literarnih prireditev in razvoja bralne kulture
 • sofinanciranje kulturnih programov knjigarn
 • kampanje za promocijo branja in knjige
 • strokovno usposabljanje na področju knjige
17. 10. 2016

Projekt Drugo mnenje

Mirovniški projekt Društva slovenskih literarnih kritikov, s katerim želijo kritiki zakopati bojno sekiro – avtor in kritik naj ne bosta več zoprnika, temveč konstruktivna sodelavca!

Društvo slovenskih literarnih kritikov v letošnjem letu ponovno zaganja projekt, v katerem združuje pregovorne modrosti, da je po toči zvoniti prepozno in je po bitki lahko biti general, sodobna spoznanja o ogroženosti poklica literarnega urednika v času gospodarske krize in založniške hiperprodukcije ter uporabniške prakse s področja zdravstva.

DRUGO MNENJE je projekt, kjer avtor in kritik ne bosta več zoprnika, ampak konstruktivna sodelavca, saj bo petnajst kritikov, članov DSLK, svoje znanje in izkušnje radodarno delilo z zainteresiranimi avtorji, ki bodo v naslednjih dveh letih izdali knjige pri kateri izmed slovenskih založb.

Vse avtorje, ki bi se želeli pred svojim knjižnim izidom posvetovati z izbranim kritikom-urednikom in tako pridobiti še drugo mnenje, vabimo, da se najpozneje do 14. 11. 2016 oglasijo na društven e-naslov literarni.kritikiping@gmailpong.com in predstavijo svoj knjižni projekt (nemara celo z verzi ali odlomki v delovni različici) ter razkrijejo, s katerim urednikom...

Preberi več...12. 10. 2016

Obvestilo pred začetkom knjižnega sejma v Frankfurtu (19. do 23. oktober 2016)

Slovenska nacionalna stojnica, že tradicionalno v hali 5.0. (C116), letos vabi na sprejem na prvi sejemski dan, ko bo Frankfurt obiskala tudi državna sekretarka z Ministrstva za kulturo Damjana Pečnik, ki se bo med drugim srečala z direktorjem sejma glede slovenske kandidature za častno gostjo.

V letošnjem letu smo vabilo za predstavitev na nacionalni stojnici poslali več kot tridesetim slovenskim založbam, ki so tudi vpisane v sejemski katalog kot sorazstavljalci. Na slovenski stojnici, hala 5.0., št. C116, bomo predstavili najnovejšo produkcijo po izboru založnikov (letnik 2015 ali 2016), prevode slovenskih knjig v tuje jezike, za predstavitev pa so založniki lahko dostavili tudi tujejezične kataloge in druga promocijska gradiva. Slovenska nacionalna stojnica bo že sedmo leto zapored gostila tudi mrežo Traduki, ki bo predstavila najnovejše knjige, ki so izšle s finančno in strokovno pomočjo mreže. Sodelujemo pa tudi s Slovensko turistično organizacijo (STO), ki bo za sejemsko stojnico zagotovila informatorja in informacijska gradiva v tujih jezikih, namenjena promociji Slovenije.

V sredo, 19. 10. ob 15. uri, bo na slovenski stojnici uradni sprejem, namenjen domačim in tujim partnerjem s področja knjige (vabilo je objavljeno na spletni strani www.jakrs.s). Gosti so...

Preberi več...