Preskoči na vsebino
JAK RS
JR10–ŠTIPENDIJE–KN–2024 JR9–DŠ–PREVAJALCI–2024 JR3–KNJIGA–2024–2025 JR8–RSK OŠ in SŠ–2024 JR7–KRITIKA-SM–2024

Bralna kultura

Na področju bralne kulture si prizadevamo

 • razvijati bralno kulturo pri različnih ciljnih skupinah,
 • oblikovati vseživljenjske bralne navade,
 • zagotavljati visoko kakovostne in dostopne literarne prireditve, ki promovirajo slovenske avtorje in njihovo ustvarjalnost,
 • spodbujati kupovanje knjig.

Ukrepi za doseganje navedenih ciljev

 • izvajamo javne kampanje za spodbujanje bralne kulture in knjige,
 • sofinanciramo literarne prireditve, ki promovirajo slovenske avtorje s področij družboslovja in humanistike ter njihovo ustvarjalnost,
 • sofinanciramo programe in projekte, ki razvijajo bralno kulturo pri različnih ciljnih skupinah.

Javni razpisi na področju bralne kulture in literarnih prireditev

 • štiriletni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov na področju bralne kulture in literarnih prireditev,
 • dveletni javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju bralne kulture in literarnih prireditev,
 • dveletni letni javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah,
 • letni javni razpis za izbor knjig v okviru projekta »Rastem s knjigo«.

Strokovna svetovalka področja je Sabina Tavčar.