EU Skladi
Dekle pred knjižno polico

Založništvo

 • sofinanciranje knjig in revij
 • knjižnično nadomestilo in delovne štipendije
 • zagotavljanje večje dostopnosti knjige
 • spodbujanje elektronskega založništva
 • Zakon o enotni ceni knjige
Sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

 • udeležba na mednarodnih knjižnih sejmih
 • promocijska gradiva
 • izidi del slovenskih avtorjev pri tujih založbah
 • rezidenčne štipendije v tujini
 • mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature

 

Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 • sofinanciranje literarnih prireditev in razvoja bralne kulture
 • sofinanciranje kulturnih programov knjigarn
 • kampanje za promocijo branja in knjige
 • strokovno usposabljanje na področju knjige
05. 03. 2021

Javni poziv stanovskim društvom pred izvedbo postopkov podeljevanja delovnih štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2021

Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016) se delovne štipendije za ustvarjalnost podeljujejo na petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo: leposlovje, prevajanje, ilustracija in fotografija, glasba in AV področje. Pri dodeljevanju delovnih štipendij se kot kriterij izbire upošteva kvalitetna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc. Knjižnična nadomestila v obliki delovnih štipendij za ustvarjalnost s posamičnimi odločbami podeljuje v. d. direktorja Javne agencije za knjigo RS na podlagi javnega razpisa po predhodnih predlogih pristojnih delovnih komisij. Podrobnejši kriteriji in merila za dodelitev delovnih štipendij za ustvarjalnost se določijo v besedilu javnega razpisa, ki ga agencija pripravi na podlagi strokovnih izhodišč, oblikovanih v sodelovanju s stanovskimi društvi s posameznega razpisnega področja. Strokovna izhodišča obsegajo najmanj opredelitev ciljev štipendiranja, kategorij avtorjev in meril oziroma kriterijev za ocenjevanje vlog skupaj s točkovnikom.…

Preberi več...
Javni poziv stanovskim društvom pred izvedbo postopkov podeljevanja delovnih štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2021
18. 02. 2021

Predviden program razpisov in pozivov JAK v letu 2021

V letu 2020 JAK predvidoma pripravlja 12 javnih razpisov in en javni poziv, ki bodo objavljeni po spodnjem urniku:

Naziv razpisaDatum objaveDatum zaključkaPristojni uslužbenec/-ka
JR1-ISS-2021 /izvirna slovenska slikanica in strip)19.02.202122.03.2021Vlasta Vičič
JR2-IK-30 LET-2021, izdaja knjig ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije26.02.202129.03.2021Vlasta Vičič
JP1-MOBILNOST-20215.03.202131.08.2021Anja Kovač
JR3-TRUBAR-TISK-20215.03.202123.04.2021Katja Stergar
JR4-PREVAJALSKI SEMINAR-20215.03.20219.04.2021Anja Kovač
JR5-PREVODI V TUJE JEZIKE-20215.03.20219.04.2021Katja Stergar
JR6-PREVODI V NEMŠČINO-20215.03.20219.04.2021Anja Kovač
JR7-RASTEM S KNJIGO-202112.03.202112.04.2021Tjaša Urankar
JR8-ŠTIPENDIJE VRHUNSKI AVTORJI-202119.03.202119.04.2021Vlasta Vičič
JR9-E-Z…
Preberi več...
Predviden program razpisov in pozivov JAK v letu 2021