Preskoči na vsebino
Dekle pred knjižno polico

Založništvo

 • sofinanciranje knjig in revij
 • knjižnično nadomestilo in delovne štipendije
 • zagotavljanje večje dostopnosti knjige
 • spodbujanje elektronskega založništva
 • Zakon o enotni ceni knjige
Sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

 • udeležba na mednarodnih knjižnih sejmih
 • promocijska gradiva
 • izidi del slovenskih avtorjev pri tujih založbah
 • rezidenčne štipendije v tujini
 • mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature

 

Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 • sofinanciranje literarnih prireditev in razvoja bralne kulture
 • sofinanciranje kulturnih programov knjigarn
 • kampanje za promocijo branja in knjige
 • strokovno usposabljanje na področju knjige
26. 02. 2024

Vabilo na simpozij Vaje v rasti: čudežna moč knjižnih serij / MKL, Pionirska

V sredo, 13. marca 2024, ste ob 8.15 uri vabljeni v Knjižnico Otona Župančiča na simpozij MKL, Pionirske, z naslovom Vaje v rasti: čudežna moč knjižnih serij

Dogodek je posvečen pogovoru o značilnostih knjižnih serij in njihovi moči, da motivirajo za branje. Na simpozij se je potrebno prijaviti do 6. marca 2024

Program: PDF

Prijava: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEWeDzolSdquoAcEN1svZ0oSL-Omf7i64vLrip40wK8IeAbg/viewform

Preberi več...
Vabilo na simpozij Vaje v rasti: čudežna moč knjižnih serij / MKL, Pionirska
23. 02. 2024

Najava Javnega razpisa za izbor izvajalca mednarodnega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2024

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije bo predvidoma v petek 1. marca 2024 objavila Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike za leto 2024 (v nadaljevanju: JR6-PS-2024).

Predmet javnega razpisa JR6-PS-2024 je sofinanciranje organizacije in izvedbe mednarodnega prevajalskega seminarja v letu 2024 za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike z izvedbo in potekom v Sloveniji.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 1. 3. 2024 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 2. 4. 2024.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Preberi več...
Najava Javnega razpisa za izbor izvajalca mednarodnega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2024