EU Skladi
Dekle pred knjižno polico

Založništvo

 • sofinanciranje knjig in revij
 • knjižnično nadomestilo in delovne štipendije
 • zagotavljanje večje dostopnosti knjige
 • spodbujanje elektronskega založništva
 • Zakon o enotni ceni knjige
Sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

 • udeležba na mednarodnih knjižnih sejmih
 • promocijska gradiva
 • izidi del slovenskih avtorjev pri tujih založbah
 • rezidenčne štipendije v tujini
 • mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature

 

Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 • sofinanciranje literarnih prireditev in razvoja bralne kulture
 • sofinanciranje kulturnih programov knjigarn
 • kampanje za promocijo branja in knjige
 • strokovno usposabljanje na področju knjige
14. 09. 2022

Najava Javnega poziva za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2022

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije bo predvidoma v petek16. septembra 2022 objavila letošnji Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2022 (v nadaljevanju: JP2-MOBILNOST-2022), na katerega se bodo lahko prijavljali prijavitelji, ki so/bodo izvedli svoje projekte med 1. januarjem 2022 in 31. decembrom 2022.

Poziv je namenjen povračilu potnih stroškov avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom oz. urednikom, literarnim agentom ter prevajalcem, ki so/bodo izvedli projekt v tujini.

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega poziva JP2-MOBILNOST-2022 v Uradnem listu RS in objave besedila poziva na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne 16. 9. 2022ter traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 17. 10. 2022.

Prijavitelji morajo vlogo oz. obrazce poziva izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si/si/…

Preberi več...
Najava Javnega poziva za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2022
Zaprtje poziva JP1-DIGITALIZACIJA-2022