EU Skladi
Dekle pred knjižno polico

Založništvo

 • sofinanciranje knjig in revij
 • knjižnično nadomestilo in delovne štipendije
 • zagotavljanje večje dostopnosti knjige
 • spodbujanje elektronskega založništva
 • Zakon o enotni ceni knjige
Sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

 • udeležba na mednarodnih knjižnih sejmih
 • promocijska gradiva
 • izidi del slovenskih avtorjev pri tujih založbah
 • rezidenčne štipendije v tujini
 • mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature

 

Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 • sofinanciranje literarnih prireditev in razvoja bralne kulture
 • sofinanciranje kulturnih programov knjigarn
 • kampanje za promocijo branja in knjige
 • strokovno usposabljanje na področju knjige
NAPOVED RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V KNJIGARNAH V OBODBJU 2022-2023
21. 01. 2022

REPETITIO EST MATER STUDIORUM

Vabilo k prenehanju ponavljanja/pojasnjevanja v zvezi z Javno agencijo za knjigo

Pri Javni agenciji za knjigo (JAK) smo po svoje veseli pozornosti, ki nam jo posvečajo nekateri mediji, čeprav ta pozornost ni vedno spodbudna. Primer takšne pozornosti je bila 16. januarja 2022 oddaja Radia Študent. Po eni strani gre za ponavljanje vedno enakih (napačnih) trditev, čemur je mogoče odgovoriti s slovenskim pregovorom “Samo v mlinu se dvakrat pove”. Po drugi strani lahko s ponavljanjem kakšno stvar tudi dopovemo, naši komentatorji pa se lahko tudi česa naučijo. Latinci so ponavljanje razumeli kot “mater učenja”. 

Dejstvo je, da smo že večkrat poročali o svojem delu, naša poročila pa so objavljena tudi na spletni strani JAK. Naj omenim samo dve sporočili, ki povzemata še več starejših sporočil: “Slovenski samoupravni mlin” (8. november 2021) in “Odgovor Dušanu Mercu, predsedniku Društva slovenskih pisateljev (25. novembra 2021).

Tudi tokrat bomo potrpežljivo pojasnjevali:
1.      Slogan “Satovje besed” je bil izbran po razpravi in glasovanju o različnih sloganih (med…

Preberi več...
REPETITIO EST MATER STUDIORUM