Preskoči na vsebino
 • Košarkarji s knjigami

POT KNJIGE V ŠOLI (pilotna faza)

JAK je v šolskem letu 2018/2019 povabila nekaj osnovnih šol po različnih slovenskih regijah, zamejskih šol in učencev slovenščine v tujini, da se vključijo v t. i. pilotni projekt POT KNJIGE, ki ga nadaljuje tudi v šolskem letu 2019/2020.

Vsaka (pilotna) osnovna šola, ki gosti in pripravi razstavo POT KNJIGE, sporoči število učencev, ki bodo vključeni v projekt.
JAK pripravi gradiva projekta POT KNJIGE, ki jih podari učencem, vključenim v projekt, ponudi/krije avtorski honorar/strošek gostovanja enega od avtorjev (Gombač, Krančan) na šoli v času razstave.
Šola poskrbi za osebni prevzem in vračilo plakatov POT KNJIGE ter organizacijo razstave na šoli, pripravi evalvacijsko poročilo in slikovno gradivo za obdelavo in objavo na spletu JAK ter promovira projekt POT KNJIGE v lokalnih, šolskih medijih idr.

Podlaga za izvajanje vsebine POT KNJIGE je v učnem načrtu je v 4. razredu OŠ, kjer je v okviru Knjižnično informacijskih znanj zapisano:

 • Tematski sklop/učna enota: Vrste informacijskih virov in njihova uporaba/Knjiga: od ustvarjalca do uporabnika
 • Operativni cilji: razume postopek nastajanja in zgradbo knjige, spozna razvojno pot knjige od avtorja do bralca, osvoji in razlikuje pojme, povezane s knjižnimi ustvarjalci.
 • Medpredmetne povezave: spoznavanje okolja
 • Termin: Po programu dni deja­vnosti/4. razred

 

POT KNJIGE je pripravljena na plakatih (12) kot razstava, ki potuje po Sloveniji, dostopna šolam, knjižnicam in drugim zainteresiranim ustanovam.

Navodila glede prevzema razstave POT KNJIGE.

Gradiva projekta POT KNJIGE:

 • brošuri/stripa POT KNJIGE in SKRIVNOST IZGINULIH ČRK v e-obliki (pdf - dostopna v dogovoru z JAK),
 • Moljevi delovni listi POT KNJIGE in SKRIVNOST IZGINULIH ČRK v e-obliki (pdf - dostopni v dogovoru z JAK),
 • plakati POT KNJIGE, tiskani (dostopni v dogovoru z JAK),
 • e-brošuri/e-stripa POT KNJIGE in SKRIVNOST IZGINULIH ČRK sta objavljena v e-knjižnici Biblos in brezplačno dostopna uporabnikom sistema.

Avtorja stripov/brošur POTI KNJIGE Žiga X Gombač in David Krančan na povabilo šol in drugih ustanov predstavljata projekt na terenu. 

Dodatne informacije o projektu in gradivih POT KNJIGE:
Tjaša Urankar T: (01) 369 58 25 E: tjasa.urankar@jakrs.si


 

SEZNAM VKLJUČENIH ŠOL V PROJEKT POT KNJIGE

Seznam vključenih šol oz. sodelujočih v šolskem letu 2020/2021

Seznam vključenih šol oz. sodelujočih v šolskem letu 2021/2022

Seznam vključenih šol oz. sodelujočih v šolskem letu 2022/2023

 • OŠ MOZIRJE
 • OŠ PRULE, LJUBLJANA 
 • OŠ TRŽIČ
 • OSNOVNA ŠOLA PETROVČE
 • OŠ ŠENČUR
 • OŠ DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK 
 • OŠ ŠENČUR - PODRUŽNICI OLŠEVEK, TRBOJE
 • OŠ MIRANA JARCA NOVO MESTO
 • OŠ PUCONCI
 • OŠ JOŽETA MOŠKRIČA LJUBLJANA
 • DOŠ DOBROVNIK
 • OŠ TONETA PAVČKA, MIRNA PEČ
 • OŠ IVANA SKVARČE V ZAGORJU OB SAVI
 • OŠ OTLICA
 • OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA
 • OŠ MLADIKA PTUJ
 • EU ŠOLA LJUBLJANA