EU Skladi
  • Košarkarji s knjigami

Medgeneracijsko branje

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol, morda pa tudi osnovnošolcev 3. triletja, in odrasle bralce v istem kraju (v isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.).

Povabljeni so mentorji bralnih krožkov mladih bralcev, mentorji bralnih krožkov odraslih/starejših bralcev, knjižničarji in koordinatorji branja (za bralno značko). Nekaj naslovov je posredoval Andragoški center.

Osrednji cilji projekta so:

  • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
  • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, predvsem t. i. »over-cross« besedila,
  • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, jih primerjati s podobnimi besedili ... izmenjevati mnenja o literaturi, tudi s pomočjo osebnih izkušenj, obujanj spominov ... stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje!

Vodja projekta je mag. Tilka Jamnik, ki je pripravila tudi poročilo o tem medgeneracijskem projektu.

Več o projektu najdete na spletni strani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.