EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Rezultati

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Nov22
Dec22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava

JP1–DIGITALIZACIJA–2022

Javni poziv za sofinanciranje projektov digitalizacije na področju knjige za leto 2022

(v nadaljevanju: JP1–DIGITALIZACIJA–2022)

več o razpisu

JR3–FRANKFURT-P–2022

Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih

(v nadaljevanju: JR3–FRANKFURT-P–2022)

več o razpisu

JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022

JR8-E-ZALOŽNIŠTVO-2022
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2022
 

več o razpisu

JR13-PROGRAM MS-2020-2023

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja za obdobje 2020 – 2023 (oznaka: JR13–PROGRAM MS–2020–2023)

več o razpisu

JR3-KNJIGA-2022-2023

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (oznaka: JR3–KNJIGA–2022–2023)

več o razpisu

JR11-REVIJALNI PROGRAM-2020-2022

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2022 (oznaka: JR11-REVIJALNI PROGRAM-2020-2022)

več o razpisu

JR10-KNJIŽNI PROGRAM-2020-2023

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020-2023 (oznaka: JR10-KNJIŽNI PROGRAM-2020-2023)

več o razpisu

JR2-VKP-2022-2024

Javni razpis za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2022-2024 (oznaka razpisa: JR2–VKP–2022–2024)

več o razpisu

JR7-ISS-2022

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2022 (oznaka: JR7–ISS–2022)     

več o razpisu

JR3-TRUBAR-2021

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska izvirnih slovenskih del  v tujih jezikih za leto 2021 (v nadaljevanju: JR3–TRUBAR–2021)

več o razpisu

JR5-P-2021

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2021 (JR5-P-2021)

več o razpisu

JR6-INJ-2021

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja knjižnih del slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2021 (JR6–INJ–2021)

več o razpisu

JR10–ŠTIPENDIJE–2021

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2021 (oznaka: JR10–ŠTIPENDIJE–2021)

več o razpisu

JR9–E–ZALOŽNIŠTVO–2021

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2021 (JR9–E–ZALOŽNIŠTVO–2021)

več o razpisu

JR11–ŠTIPENDIJE–LITERARNI KRITIKI–2021

Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2021 (JR11–ŠTIPENDIJE–LITERARNI KRITIKI–2021)

več o razpisu

JR8–DŠ–VU–2021

Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipendij za vrhunske ustvarjalce v letu 2021 (JR8–DŠ–VU–2021)        

več o razpisu

JR2–IK–30 LET–2021

Javni razpis za sofinanciranje izdaje knjig ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije (v nadaljevanju: JR2–IK–30 LET–2021)   

več o razpisu

JR1–ISS–2021

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2021 (v nadaljevanju: JR1–ISS–2021)

več o razpisu

JR10–KNJIŽNI PROGRAM–2020–2023

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023 (oznaka: JR10–KNJIŽNI PROGRAM–2020–2023)

več o razpisu

JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju BRALNE KULTURE IN LITERARNIH PRIREDITEV za obdobje 2020–2023 (oznaka: JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023)

več o razpisu