Preskoči na vsebino
  • Enotna cena knjige (Foto: Shockphoto)

Pravna podlaga

Zakon o enotni ceni knjige (Uradni list RS, št. 11/14)

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 152/20 je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki v 129. členu med drugim določa, da se Zakon o enotni ceni knjige (Uradni list RS, št. 11/14) od uveljavitve tega zakona (tj. od 24. oktobra 2020) do 30. aprila 2022 ne uporablja.