Preskoči na vsebino
  • Mednarodna sejemska stojnica JAK

Projekt Vsaka zgodba šteje

 

Javna agencija za knjigo je bila med letoma 2018 in 2022 vključena v triletni mednarodni projekt Vsaka zgodba šteje (Every Story Matters – making books more inclusive), ki ga je finančno podprl program Ustvarjalna Evropa. V triletnem projektu pod vodstvom Flamskega fonda za literaturo so poleg JAK sodelovale še tri partnerske organizacije: Acesso Cultura, Associação Cultural (PT), Mediart International (HR) in Stichting ROSE (NL).

Projekt Vsaka zgodba šteje je bil zasnovan z zavedanjem, da imajo knjige široko družbeno moč: branje širi obzorja in krepi empatijo. Otroci in mladostniki se v likih prepoznajo in se z njimi identificirajo, a z vse bolj pestrimi ozadji, družinami in okolji, iz katerih otroci in mladostniki izhajajo, knjižna ponudba nemalokrat zaostaja. Cilj projekta je bil zato spodbujanje celotne produkcijske verige otroške in mladinske literature od pisanja do izdajanja in prodaje knjig, ki temeljijo na inkluzivnosti, multikulturnosti in raznolikosti.

Partnerji projekta so avtorjem knjig zagotovili mentorstvo, založnikom in agentom pa usposabljanje, da bodo znali prepoznati tovrstne knjige in jih ustrezno promovirati, otroke in mladostnike pa bodo aktivno vključili v celoten proces in pri njih zaznali želje, potrebe, ideje in vizije. Odzivi na rezultate projekta kažejo, da je bil vzpostavljen učinkovit dialog med producenti in uporabniki literature.

Več na: https://www.everystorymatters.eu/