EU Skladi
  • Mednarodna sejemska stojnica JAK

Javna agencija za knjigo je od leta 2018 dalje vključena v triletni mednarodni projekt Vsaka zgodba šteje (Every Story Matters – making books more inclusive), ki ga finančno podpira program Ustvarjalna Evropa. V triletnem projektu pod vodstvom Flamskega fonda za literaturo poleg JAK sodelujejo še tri partnerske organizacije: Acesso Cultura, Associação Cultural (PT), Mediart International (HR) in Stichting ROSE (NL).

Projekt Vsaka zgodba šteje je zasnovan z zavedanjem, da imajo knjige široko družbeno moč: branje širi obzorja in krepi empatijo. Otroci in mladostniki se v likih prepoznajo in se z njimi identificirajo, a z vse bolj pestrimi ozadji, družinami in okolji, iz katerih otroci in mladostniki izhajajo, knjižna ponudba nemalokrat zaostaja. Cilj projekta je zato spodbujanje celotne produkcijske verige otroške in mladinske literature od pisanja do izdajanja in prodaje knjig, ki temeljijo na inkluzivnosti, multikulturnosti in raznolikosti.

Partnerji projekta bodo avtorjem knjig zagotovili mentorstvo, založnikom in agentom usposabljanje, da bodo znali prepoznati tovrstne knjige in jih ustrezno promovirati, otroke in mladostnike pa bodo aktivno vključili v celoten proces in pri njih zaznali želje, potrebe, ideje in vizije ter seveda odzive na rezultate projekta, s čimer bo vzpostavljen učinkovit dialog med producenti in uporabniki literature.

Več na: https://www.everystorymatters.eu/about