EU Skladi
  • Knjižnično nadomestilo (Foto: Velika čitalnica NUK, Milan Štupar)

Oddaja podatkov za nakazilo knjižničnega nadomestila

Fizičnim osebam, ki ne opravljajo dejavnosti, bomo knjižnično nadomestilo izplačali kot dohodek iz naslova prenosa premoženjskih pravic. V tem primeru je potrebno sporočiti podatke, ki jih agencija potrebuje za nakazilo nadomestila. Za sporočanje podatkov je potrebno vpisati kodo in številko vaše odločbe ter prepisati varnostno kodo. Podatki tvorijo ključ, ki vam omogoča dostop do vašega obrazca za posredovanje podatkov. Vaša koda za dostop do obrazca je navedena na spremnem dopisu, ki ste ga prejeli skupaj z vašo odločbo. Vaša številka odločbe je navedena na vrhu prve strani odločbe.

www.knjiznicno-nadomestilo.jakrs.si/Approval


Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo Javni agenciji za knjigo RS za izplačilo knjižničnega nadomestila izstaviti elektronski račun. V tem primeru vam ni potrebno sporočati dodatnih podatkov, ker bomo potrebne podatke prejeli preko Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Postopek izdaje elektronskega računa je opisan na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila (www.ujp.gov.si). Podatki, ki jih boste potrebovali za izstavitev računa, so objavljeni v prilogi spodaj. 


Obveščamo vas tudi, da knjižnično nadomestilo ni več predmet obdavčitve z DDV.

Podatki KN 2021​​​​​​​.