EU Skladi
  • Stavba JAK-spredaj

Strokovne komisije

Strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področij leposlovja in humanistike

akademik dr. Milček Komelj, predsednik strokovne komisije
dr. Darja Pavlič, namestnica predsednika strokovne komisije
ddr. Igor Grdina
dr. Seta Knop
dr. Matevž Kos
dr. Urška Perenič
 

Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike

Vesna Kondrič Horvat
Amalija Maček
Marjeta Lavrič
Peter Rak
Barbara Rogelj
Urban Vovk

 

Strokovna komisija za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture

Jaroslav Skrušny, predsednik strokovne komisije
dr. Igor Saksida, namestnik predsednika strokovne komisije
dr. Sabina Fras Popović
Tina Kozin
dr. Vesna Mikolič
Irena Urbič

Delovne komisije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2021

Leposlovje: Aksinja Kermauner,  Zoran Pevec, Magdalena Svetina Terčon,  
Prevajanje: Neža Božič, Maja Kraigher, Đurđa Strsoglavec  
Ilustracija in fotografija: Tatjana Pregl Kobe, Dominik Križan Olmiah, Daša Simčič  
Glasba: Vitja Avsec, Jani Golob, Aleš Strajnar 
Avdiovizualno področje: Sonja Prosenc, Jožko Rutar, Simon Tanšek