EU Skladi
  • Stavba JAK-spredaj

Strokovne komisije

Strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področij leposlovja in humanistike

Matevž Kos
Seta Knop
Darja Pavlič

Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike

Amalija Maček
Marjeta Lavrič
Vesna Kondrič Horvat

Strokovna komisija za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture

Jaroslav Skrušny
Irena Urbič
Igor Saksida

Delovne komisije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2020

Leposlovje: Aksinja Kermauner,  Magdalena Svetina Terčon, Zoran Pevec
Prevajanje: Ana Geršak, Mateja Seliškar Kenda, Namita Subiotto
Ilustracija in fotografija:  Dominik Križan Olmiah, Daša Simčič, Tatjana Pregl Kobe
Glasba: Vitja Avsec, Jani Golob, Tomaž Habe
Avdiovizualno področje: Klemen Dvornik, Boris Petkovič, Iza Strehar.