EU Skladi
  • Stavba JAK-spredaj

Strokovne komisije

Strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področij leposlovja in humanistike

akademik dr. Milček Komelj, predsednik strokovne komisije
dr. Darja Pavlič, namestnica predsednika strokovne komisije
ddr. Igor Grdina
dr. Seta Knop
dr. Matevž Kos
dr. Urška Perenič
 

Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike

Marjeta Lavrič / predsednica komisije /
dr. Amalija Maček
Vesna Kondrič Horvat 
Peter Rak

Strokovna komisija za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture

Jaroslav Skrušny, predsednik strokovne komisije
dr. Igor Saksida, namestnik predsednika strokovne komisije
dr. Sabina Fras Popović
Tina Kozin
dr. Vesna Mikolič
Irena Urbič

Delovne komisije v letu 2022 za vsa področja razpisa JR10-ŠTIPENDIJE-2022 (štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila)

1.    Leposlovje: Magdalena Svetina Terčon, Aksinja Kermauner, Gregor Moder

2.    Prevajanje: Maja Kraigher, Mateja Seliškar Kenda, Ivan Dobnik 

3.    Ilustracija in fotografija: Tatjana Pregl Kobe, Ivan Mitrevski, Dominik Olmiah Križan

4.    Glasba: Tomaž Habe, Vitja Avsec, Aleš Strajnar

5.    Avdiovizualno področje: Klemen Dvornik, Jožko Rutar in Simon Tanšek.