EU Skladi
  • Stavba JAK-spredaj

Strokovne komisije

Strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področij leposlovja in humanistike

Matevž Kos
Seta Knop
Darja Pavlič

Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike

Amalija Maček
Marjeta Lavrič
Vesna Kondrič Horvat

Strokovna komisija za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture

Jaroslav Skrušny
Irena Urbič
Igor Saksida

Delovne komisije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2021

Leposlovje: Aksinja Kermauner,  Magdalena Svetina Terčon, Zoran Pevec
Prevajanje: Đurđa Strsoglavec, Maja Kraigher, Neža Božič
Ilustracija in fotografija:  Dominik Križan Olmiah, Daša Simčič, Tatjana Pregl Kobe
Glasba: Vitja Avsec, Jani Golob, Aleš Strajnar
Avdiovizualno področje: Jožko Rutar, Sonja Prosenc, Simon Tanšek.