EU Skladi
  • Košarkarji s knjigami

#športajmoinberimo

Vodilo programa #športajmoinberimo je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim športnikom želimo s tem programom predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. Hkrati želimo vplivati na njihov odnos do branja ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem in športnem življenju.

V sklopu Nacionalnega medresorskega programa za spodbujanje branja med mladimi športniki, ki ga Olimpijski komite Slovenije predstavlja pod imenom #športajmoinberimo in ki ga vodi Mariborska knjižnica ter poteka v sodelovanju z Ministrstvom RS za izobraževanje in šport, Ministrstvom RS za kulturo, Zavodom RS za šolstvo ter Javno agencijo za knjigo RS, se odvijajo dogodki z vrhunskimi športniki v izbranih knjižnicah po Sloveniji.