Preskoči na vsebino
JAK RS
JR10–ŠTIPENDIJE–KN–2024 JR9–DŠ–PREVAJALCI–2024 JR3–KNJIGA–2024–2025 JR8–RSK OŠ in SŠ–2024 JR7–KRITIKA-SM–2024

Mednarodno sodelovanje

Sodelujemo z različnimi mrežami ter slovenskimi in tujimi ustanovami. Tako povečujemo možnosti vseh slovenskih akterjev s področja knjige za dostop do različnih mednarodnih sredstev ter za vključevanje v dodatne programe. S tem uresničujemo glavna cilja področja, ki sta večanje prepoznavnosti in uveljavitev slovenskih avtorjev, prevajalcev, kritikov, organizatorjev in založnikov v tujini.

Mednarodni akterji na področju knjige, s katerimi sodelujemo

  • Traduki, je evropska mreža za literaturo in knjige, v kateri poleg Slovenije sodelujejo Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Liechtenstein, Severna Makedonija, Nemčija, Romunija, Slovenija, Srbija in Švica.
  • Enlit je mreža evropskih inštitucij, ki se ukvarjajo z mednarodno promocijo in uveljavljenjem literature, s podporo prevodom in z drugimi oblikam sodelovanja. Neformalna mreža se je oblikovala v letu 2012 in združuje več kot 25 članov, ki si delijo izkušnje in informacije.
  • Tuje založnike informiramo o slovenski literaturi, oblikah sofinanciranja, prevajalcih, prostih pravicah slovenskih besedil za tuje trge, nagrajencih, slovenskih založbah ...
  • Tuja veleposlaništva in uradne ustanove informiramo o slovenski literaturi, oblikah sofinanciranja ter jim nudimo pomoč pri mednarodnih natečajih ...
  • Tuje izvajalce sejemskih in festivalskih predstavitev informiramo o oblikah sofinanciranja, avtorjih, primernih za predstavitve, o sorodnih prireditvah v Sloveniji ...
  • S tujimi izvajalci natečajev si izmenjujemo informacije ter sodelujemo pri izvajanju natečajev.
  • S tujimi izvajalci simpozijev in seminarjev sodelujemo pri pripravi programov s pripravo vsebin in pomočjo pri izboru morebitnih slovenskih udeležencev.
  • S tujimi knjižnicami si izmenjujemo informacije ter jim nudimo pomoč pri nabavi gradiv, sodelujemo pri vključevanju slovenskih avtorjev v baze podatkov in pri izboru avtorjev za natečaje.