EU Skladi
  • Stavba JAK-spredaj

Organiziranost

Področja delovanja

Založništvo (knjižna in revijalna produkcija s področij leposlovja in humanistike)
Vlasta Vičič

Mednarodno sodelovanje in Bologna 2022(mednarodna promocija slovenskega leposlovja in humanistike)
Katja Stergar

Bralna kultura (literarne prireditve in razvoj bralne kulture)
Tjaša Urankar

Knjižnično nadomestilo, Zakon o enotni ceni knjige
Miha Marinč

Mednarodno sodelovanje in Frankfurt 2023
Anja Kovač

Direktor
Dr. Dimitrij Rupel

Svet agencije

Člani:

Mitja Čander

Iztok Ilc

Mateja Komel Snoj

Mitja Ličen

Orlando Uršič

Damjan Damjanovič