EU Skladi
  • Stavba JAK-spredaj

Organiziranost

Področja delovanja

Založništvo (knjižna in revijalna produkcija s področij leposlovja in humanistike)
Vlasta Vičič

Mednarodno sodelovanje in Bologna 2024 (mednarodna promocija slovenskega leposlovja in humanistike)
Katja Stergar

Bralna kultura (literarne prireditve in razvoj bralne kulture)
Tjaša Urankar

Knjižnično nadomestilo, Zakon o enotni ceni knjige
Miha Marinč

Mednarodno sodelovanje in Frankfurt 2023
frankfurt23@jakrs.si

Direktor
Dr. Dimitrij Rupel

Svet agencije

Člani:

Nataša Konc Lorenzutti
dr. Jonatan Vinkler

Iztok Ilc

Mateja Komel Snoj

Mitja Ličen

Orlando Uršič

Jana Žakelj