Preskoči na vsebino
JAK RS
JR10–ŠTIPENDIJE–KN–2024 JR9–DŠ–PREVAJALCI–2024 JR3–KNJIGA–2024–2025 JR8–RSK OŠ in SŠ–2024 JR7–KRITIKA-SM–2024

Knjižnično nadomestilo

Knjižnično nadomestilo je oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah.

Namen izvajanja knjižničnega nadomestila je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.

Knjižnično nadomestilo se izvaja v dveh oblikah:

  1. denarni prispevki živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del,
  2. delovne štipendije za ustvarjalnost.

Do knjižničnega nadomestila so upravičeni živeči avtorji kot fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali ustvarjajo v slovenščini, in sicer:

1. za knjižno gradivo:

  • pisec besedila monografske publikacije,
  • prevajalec besedila monografske publikacije,
  • likovni ustvarjalec ali fotograf, če je pretežni (so)avtor monografske publikacije;

2. za neknjižno gradivo

  • avtor glasbe,
  • avtor besedila,
  • režiser filma,
  • avtor scenarija,
  • direktor fotografije.

Posamezni avtor je upravičen do knjižničnega nadomestila, če skupno število izposoj knjižničnega gradiva, katerega avtor ali soavtor je, presega spodnjo mejo izposoj glede na naslednje kriterije:

  zgornja meja spodnja meja
avtorji izvirnih monografskih publikacij 30.000 + 20 % nad 30.000 800
prevajalci monografskih publikacij 50.000 + 20 % nad 50.000 4.000
ilustratorji in fotografi monografskih publikacij 25.000 + 20 % nad 25.000 1.000
avtorji na avdiovizualnem področju 5.000 + 20 % nad 5.000 100
avtorji na področju glasbe 5.000 + 20 % nad 5.000 100

Statistika izposoj je dostopna na: https://plus.cobiss.net/kn/2024