Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami

Kampanja Bližji knjigi

V letu 2014 smo v sodelovanju z RTV Slovenija ter Ministrstvom za kulturo izvedli novo nacionalno kampanjo »Bližji knjigi«, namenjeno promociji bralne kulture, obiskovanja knjigarn in s knjigo povezanih nakupovalnih navad. Kampanja je del ukrepov za doseganje ciljev, ki so za področje knjige predvideni v »Nacionalnem programu za kulturo 2014–2017«.

Kampanja temelji na televizijskih oglasih, ki ob začetku poletnih počitnic različne starostne ciljne skupine nagovarjajo h kupovanju in branju knjig. Zaokrožajo jo radijski oglas in multimedijska vsebina ter promocijska gradiva za knjigarne v obliki plakata in nalepk.

Nalepka 1
Nalepka 2
Plakat