Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami

Fotogalerija

Predstavitev projekta Rastem s knjigo: Reformatorji v stripu na seminarju za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, (Ljubljana, 29. 3. - 1. 4. 2023)

Predstavitev projekta Rastem s knjigo: Reformatorji v stripu na seminarju za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, (Ljubljana, 29. 3. - 1. 4. 2023)

V okviru seminarja za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, ki v teh dneh poteka v Ljubljani, je Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo pripravila predstavitev nacionalnega projekta Rastem s knjigo (RSK) in pogovor z avtorjema izbrane knjige Reformatorji v stripu, Boštjanom Gorencem Pižamo in Kozmo Ahačičem. V prijetnem vzdušju smo z udeleženci seminarja osvetlili področje stripa, literarno-zgodovinsko ozadje in odkrivali ozadje nastajanja izbrane knjige RSK za učence 7. razreda OŠ v šolskem letu 2022/23 ter se dotaknili tudi portalov Fran in Franček, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridružil se nam je tudi Uroš Grlic iz Zavoda Škrateljc, ki je založnik stripa.

 

Foto: ZRSŠ in Zavod Škrateljc

»Rastem s knjigo SŠ« – Lučka Kajfež Bogataj, foto: Maja Deniša in Mateja Premk, koordinatorki projekta

Planet, ki ne raste in avtorica dr. Lučka Kajfež Bogataj med dijaki Gimnazije Litija, 24. 1. 2018

Gimnazija Litija v sodelovanju s Knjižnico Litija v šolskem letu 2017/18 že osmo leto sodeluje v nacionalnem projektu »Rastem s knjigo SŠ«, ki poteka pod okriljem Javne agencije za knjigo. Z njim želimo dijake prvega letnika motivirati za branje in spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic, zato so v okviru pouka knjižnično-informacijskega znanja v oktobru 2018 obiskali Knjižnico Litija, kjer so se seznanili s postavitvijo knjižničnega gradiva, se preizkusili v samostojnem iskanju gradiva in spoznali mnogovrstne dejavnosti, ki potekajo v splošni knjižnici ter se pogovorili tudi o projektu.

»Rastem s knjigo SŠ« – Lučka Kajfež Bogataj, foto: Maja Deniša in Mateja Premk, koordinatorki projekta

Javna agencija za knjigo vsakemu dijaku 1. letnika srednje šole ob obisku splošne knjižnice podarja knjigo. Letošnja, z razpisom JAK izbrana knjiga, je Planet, ki ne raste avtorice Lučke Kajfež Bogataj; pomembno poljudnoznanstveno delo, ki opozarja na okoljske spremembe kot posledico človekove nepremišljene dejavnosti in uničenje, ki ga Zemlji, svojemu edinemu domu, s tem zadaja. Ne smemo pozabiti omeniti tudi hudomušnih spremljajočih ilustracij, s katerimi je knjigo opremil Izar Lunaček.

»Rastem s knjigo SŠ« – Lučka Kajfež Bogataj, foto: Maja Deniša in Mateja Premk, koordinatorki projekta

Zaradi teme, ki jo letošnja izbrana knjiga obravnava, smo se na Gimnaziji Litija odločili v projekt poleg dijakov 1. letnika vključiti tudi dijake, ki obiskujejo izbirni predmet Študij okolja. Javna agencija za knjigo je prijazno tudi tem dijakom podarila knjigo, dijake pa je v sredo, 24. januarja, obiskala njena avtorica, klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj. Izčrpno nam je predstavila problematiko podnebnih sprememb, pogovorili smo se o stanju našega planeta, možnih rešitvah ter njegovi in naši prihodnosti.

RSK na SKS 2017, foto: Domen Pal

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo 2017/2018« z avtorji in uredniki na Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu, november 2017

RSK v Srednji šoli Ravne na Koroškem, foto: ŠC Ravne, Srednja šola Ravne

Sodelovanje pri projektu Rastem s knjigo, članek iz letopisa ŠC Ravne, Srednja šola Ravne na Koroškem, oktober 2017

Javna agencija za knjigo (JAK) je letos za dijake prvih letnikov že sedmič izvedla projekt, s katerim želi doseči, da vključeni dijaki organizirano obiščejo splošno knjižnico, kjer spoznajo njeno organizacijo in se seznanijo z raznovrstnimi dejavnostmi le-te. Prav tako je namen projekta, da dijake poskuša nagovoriti k branju knjige, ki jo na obisku v knjižnici dobijo v dar. Knjigo, ki združuje leposlovno kakovost in vsebinsko privlačnost, izberejo strokovnjaki na predhodnem razpisu JAK-a. Letos so dijaki prejeli mladinski roman Sanje o belem štrpedu, pisateljice Marjane Moškrič.

RSK v Srednji šoli Ravne na Koroškem, foto: ŠC Ravne, Srednja šola Ravne

V projekt je bilo v tem šolskem letu na naši šoli vključenih 157 dijakov. V mesecu septembru in oktobru so obiskali Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. Knjižničarke so jim predstavile delovanje knjižnice, knjižnično gradivo, njihovo postavitev po UDK-sistemu, sistem COBISS/OPAC, iskanje in poizvedovanje po gradivu ter jim pripravile praktične vaje v iskanju gradiva v knjižnici. Izročile so jim tudi podarjeno knjigo, ki so jo pred tem še na kratko predstavile. Obisk v splošni knjižnici je trajal od ene do dve šolski uri, odvisno od izobraževalnega programa, v katerega so dijaki vključeni.

RSK v Srednji šoli Ravne na Koroškem, foto: ŠC Ravne, Srednja šola Ravne

Pred obiskom splošne knjižnice smo se slovenistke pri uri slovenščine z dijaki pogovarjale o pomenu branja, leposlovja in obiskovanja knjižnic. Dijaki so tudi spoznali pisateljico Marjano Moškrič, šolska knjižničarka pa jim je predstavila šolsko knjižnico.

Dijaki so nato podarjeno knjigo prebrali v okviru domačega branja. Po branju so pri uri umetnosti z ogljem risali ilustracije na vsebino prebrane knjige. Na osnovi izdelkov smo v avli šole pripravili razstavo ilustracij. Zatem so dijaki pri uri slovenščine izpolnjevali pripravljeno zbirko nalog, ki so se navezovale na roman Sanje o belem štrpedu. Naloge so zajemale razumevanje vsebine, predvsem pa so dijake spodbujale h kritičnemu presojanju in vrednotenju dejanj literarnih likov ter k razmišljanju o družbenih problemih, ki so izpostavljeni v romanu. Tej dejavnosti je sledila še pogovorna ura, kjer so dijaki debatirali in izmenjavali mnenja o strpnosti do drugih in drugačnih, o sodobni potrošniški družbi, o pomenu materialnih dobrin, o nasilju, o prijateljskih in ljubezenskih odnosih v obdobju odraščanja in podobnem.

Dijaki so v vseh aktivnostih pokazali veliko mero sodelovanja, ustvarjalnosti in odgovornosti.

Sabina Pačnik, koordinatorka projekta

Projekt RSK na frankfurtskem knjižnem sejmu, foto: JAK RS

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na nacionalni stojnici v organizaciji JAK na knjižnem sejmu v Frankfurtu, oktober 2017

Na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu 2017 smo na prenovljeni stojnici JAK, imenovani »slovenski literarni vrt« predstavili tudi projekt »Rastem s knjigo« in razstavili aktualne knjige.

Projekt RSK v MKL, foto: JAK RS

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo 2017/2018« z avtorji in uredniki, Mestna knjižnica Ljubljana, Strokovna sreda, 13. 9. 2017

Projekt RSK v MKL, foto: JAK RS
Projekt RSK v MKL, foto: JAK RS
Projekt RSK v MKL, foto: JAK RS
Projekt RSK v MKL, foto: JAK RS
Tabor v Cerknem, foto: OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana

Dolgo branje in debatne skupine na taboru v Cerknem v organizaciji OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana, september 2016

»Dejavnosti v povezavi s knjigo Kit na plaži smo izvajali v okviru 12 debatnih skupin (skupine so bile oblikovane glede na bivanje v isti sobi). Člani posamezne skupine so knjigo 3 dni (po lastnem izboru časa za branje) skupaj glasno (ali tiho) prebirali po sobah ali v skupnem prostoru za druženje. Po branju je sledil pogovor o prebranem pod vodstvom/nadzorom učiteljice slovenščine in v skladu z navodili, ki jih je vsaka skupina dobila na listu. Dejavnosti ob projektu Rastem s knjigo so razredniki zapisali tudi v dnevnike posameznega oddelka«, je zapisala knjižničarka ga. Katjuša Ručigaj.

Tabor v Cerknem, foto: OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana
Vinko Möderndorfer na OŠ Danile Kumar, foto: OŠ Danile Kumar

Srečanje s pisateljem Vinkom Möderndorferjem na OŠ Danile Kumar v Ljubljani, 15. 6. 2017

»Kljub nekoliko mrzličnemu vzdušju ob zaključevanju šolskega leta, je pogovor s pisateljem potekal v prijetnem vzdušju. Učenci so kot tudi sami pišejo v svojih odzivih od pisatelja slišali veliko poučnega in spodbudnega v zvezi s poklici in drugimi vidiki življenja. Skupna tema je bila knjiga Kit na plaži, ki so jo prebrali in vse okrog nje. Učence je prevzela pisateljeva odkritost, njegov odnos do drugačnosti, sveta kot pišejo, navdušeni so bili nad njegovo poezijo. Odprt je bil za vsa njihova vprašanja, tako, da je bil dogodek podoben plesu med ustvarjalcem in publiko in je bil res prijeten za vse prisotne. Tako učenci kot učitelji na šoli bi si še želeli takih srečevanj in druženj.« je zapisala ga. Darja Roškar, knjižničarka.

Vinko Möderndorfer na OŠ Lesično, foto: OŠ Lesično

Srečanje učencev OŠ Lesično z avtorjem Vinkom Möderndorferjem v splošni knjižnici Šmarje pri Jelšah, 17. 5. 2017

Marjana Moškrič v Radovljici, foto: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Srečanje z avtorico Marjano Moškrič na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica, Noč knjige 2017

»Avtorico Marjano Moškrič smo povabili na literarno srečanje, ki je bil izpeljan v okviru projekta Noč knjige, prireditve se je udeležilo 26 dijakov in 5 zunanjih obiskovalcev. Prireditev je vodil Lothar Orel, glasbeno spremljavo in solo točke na električni kitari je izvedel Žan Pavlič,« je zapisala koordinatorica projekta RSK ga. Helena Thilakarathna Velikanje.

Noč branja v Vojniku, foto: OŠ Vojnik

Noč branja na Osnovni šoli Vojnik s pisateljem Vinkom Möderndorferjem, 21. do 22. 4. 2017

»Tradicionalna prireditev, Noč branja na Osnovni šoli Vojnik , ki je bila na šoli že osma po vrsti, je potekala 21. in 22. aprila 2017. Brali so učenci od 6. do 9. razreda, ki so bili vključeni v priljubljeno bralno dejavnost Noč knjige.

Zgodba o drugačnosti, o kateri govori knjiga Kit na plaži, je avtorja in učence v trenutku povezala. Zgodba je zaživela v vsakem posamezniku. Nevidne niti so vse prisotne povezale in pripomogle, da so se tako učenci kot pisatelj sproščeno razgovorili o prebrani knjigi in tudi mnogih drugih. Govora je bilo o pisanju, o ustvarjanju, o drugačnosti, lepoti in tudi o bolečini. Tuji in lastni,« je zapisala knjižničarka Ivanka Krajnc.

RSK na knjižnem sejmu v Bologni, foto: JAK RS

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na nacionalni stojnici organizaciji JAK na knjižnem sejmu v Bologni, 4. 4. do 7. 4. 2017

Na mednarodnem knjižnem sejmu za otroško in mladinsko literaturo v Bologni smo na nacionalni stojnici, ki jo vsak leto organizira JAK, predstavili tudi projekt »Rastem s knjigo«. Razstavili smo do sedaj izbrane knjige v projektu ter posebno pozornost smo posvetili aktualnima knjigama v šolskem letu 2016/17, za OŠ Vinka Möderndorferja: Kit na plaži (Mladinska knjiga) in za SŠ Marjane Moškrič: Sanje o belem štrpedu (Litera).

 

RSK na knjižnem sejmu v Bologni, foto: JAK RS
RSK na Kulturnem bazarju 2017, foto: JAK RS, Društvo Bralna značka – ZPMS

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na Kulturnem bazarju 2017

Na Kulturnem bazarju 2017 je bil predstavljen projekt »Rastem s knjigo« v okviru predstavitve področja bralna kultura z naslovom Ščepec bralne kulture in na stojnici v drugem preddverju Cankarjevega doma.

RSK na Kulturnem bazarju 2017, foto: JAK RS, Društvo Bralna značka – ZPMS
RSK na Kulturnem bazarju 2017, foto: JAK RS, Društvo Bralna značka – ZPMS
RSK na knjižnem sejmu v Leipzigu, foto: JAK RS

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na nacionalni stojnici organizaciji JAK na knjižnem sejmu v Leipzigu, 22. 3.–26. 3. 2017

Na mednarodnem knjižnem sejmu v Leipzigu 2017 smo na nacionalni stojnici, ki jo vsak leto organizira JAK, predstavili tudi projekt »Rastem s knjigo«, pri čemer smo posebno pozornost posvetili aktualnima knjigama v šolskem letu 2016/17, za OŠ Vinka Möderndorferja: Kit na plaži (Mladinska knjiga) in za SŠ Marjane Moškrič: Sanje o belem štrpedu (Litera).

RSK na knjižnem sejmu v Leipzigu, foto: JAK RS
RSK na Pisateljskem odru, foto: Domen Pal

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« v okviru Pisateljskega odra na Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu, november 2016

Pogovor z avtorjema izbranih knjig projekta »Rastem s knjigo 2016/2017« v okviru Pisateljskega odra v organizaciji Društva slovenskih pisateljev na Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu.

RSK na frankfurtskem knjižnem sejmu, foto: JAK RS

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na nacionalni stojnici organizaciji JAK na knjižnem sejmu v Frankfurtu, oktobra 2016

Na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu 2016 smo na nacionalni stojnici, ki jo organizira JAK, predstavili tudi projekt »Rastem s knjigo« in razstavili do sedaj izbrane knjige.

 

RSK na Strokovni sredi v MKL, foto: MKL

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo 2016/17« z avtorji in uredniki, Mestna knjižnica Ljubljana, Strokovna sreda, 14. 9. 2016

RSK na Strokovni sredi v MKL, foto: MKL
RSK na Strokovni sredi v MKL, foto: MKL

Noč knjige 2016 v OŠ Martina Krpana, Ljubljana, 23. in 24. 4. 2016

Knjiga, čaj in še kaj

Na OŠ Martina Krpana Ljubljana so v okviru Noči knjige 2016 pripravil druženje z naslovom »Knjige, čaj – in še kaj?«

Kdo je prebral Zlati zob?

Prebirali so knjigi iz projekta »Rastem s knjigo«: Desetko Cvetke Bevc in Zlati zob Tadeja Goloba.

Tilka Jamnik

Njihova gostja je bila Tilka Jamnik.

Učenci na OŠ IBJ-1

V počastitev Mednarodnega dneva knjige so na OŠ IBJ Marezige za učence od 6. do 9. razreda organizirali Noč knjige v knjižnici. Ob tem dogodku so gostili učence iz sosednjih Milj. Dogodek je ovekovečila tudi koprska RTV. V začetku dvodnevnega druženja so učence obiskale Tačke pomagačke: Lia, George in Ina, ki so pridno poslušali odlomke iz del v slovenskem in italijanskem jeziku, ki so jih učenci brali. Predstavljali so tudi knjige iz projekta Rastem s knjigo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Učenci na OŠ IBJ-2

Prisluhnili so letošnji knjigi pisatelja Damijana Šinigoja Iskanje Eve, ki je prejela nominacijo za nagrado večernica 2015, nagrado za najboljše izvirno otroško ali mladinsko delo preteklega leta. Po večerni malici so se odpravili na nočni pohod z lučkami – krožno pot v Burje in do Kala, od koder je prekrasen razgled na Koprski in del Tržaškega zaliva. Pred počitkom so si še privoščili zanimiv klepet o knjigah v šolski knjižnici. Naj živi branje!

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na nacionalni stojnici organizaciji JAK na knjižnem sejmu v Bologni, 4. 4.–6. 4. 2016

RSK na stojnici JAK v Bologni 2016

Na mednarodnem knjižnem sejmu za otroško in mladinsko literaturo v Bologni, ki je potekal od 4. 4 do 6. 4. 2016, smo na nacionalni stojnici, ki jo vsak leto organizira JAK, predstavili tudi projekt »Rastem s knjigo«, pri čemer smo posebno pozornost posvetili aktualnima knjigama v šolskem letu 2015/16: Iskanje Eve Damijana Šinigoja in Živalska kmetija Andreja Rozmana Roze z ilustracijami Damijana Stepančiča.

Tjaša Urankar v Bologni 2016

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na Kulturnem bazarju 2016, 31. 3. 2016

Pot knjige na Kulturnem bazarju 2016

Projekt »Rastem s knjigo« je Javna agencija za knjigo Republike Slovenije predstavila na Kulturnem bazarju 2016 v okviru skupne predstavitve področja bralne kulture z naslovom »Pot knjige«. Kulturni bazar 2016 je potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani.

RSK na Kulturnem bazarju 2016

Na odru, imenovanem V objemu besed, je JAK v sodelovanju s Fejstbukerji (to so mladi bralci, ki snujejo in vodijo pogovore o knjigah v bralnem klubu Fjestbukerji. Svoj dom imajo v ljubljanski knjigarni Konzorcij, kjer se enkrat na mesec srečujejo navdušenci nad mladinsko literaturo vseh starosti) pripravila srečanje z avtorji.

Predstavitev Živalske kmetije na Kulturnem bazarju 2016

V rokah Fejstbukerjev so zašelesteli listi knjig Damijana Šinigoja Iskanje Eve ter Andreja Rozmana Roze Živalska kmetija, ki jo je ilustriral Damijan Stepančič.

Damijan Šinigoj na Kulturnem bazarju 2016

O delih, ki sta v šolskem letu 2015/2016 izšli v okviru nacionalnega projekta JAK »Rastem s knjigo«, namenjenem spodbujanju bralne kulture, so se Fejstbukerji pogovarjali z avtorji Damijanom Šinigojem, Andrejem Rozmanom Rozo in Damijanom Stepančičem.

RSK na knjižnem sejmu v Leipzigu 2016

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na nacionalni stojnici organizaciji JAK na knjižnem sejmu v Leipzigu, 17. 3.–20. 3. 2016

Na mednarodnem knjižnem sejmu v Leipzigu 2016 smo na nacionalni stojnici, ki jo vsak leto organizira JAK, predstavili tudi projekt »Rastem s knjigo«, pri čemer smo posebno pozornost posvetili aktualnima knjigama v šolskem letu 2015/16: Iskanje Eve Damijana Šinigoja in Živalska kmetija Andreja Rozmana Roze z ilustracijami Damijana Stepančiča.

Ženska reprezentanca s knjigo Andreja Rozmana Roze

JAK RS in KZS spet v akciji: Reprezentantke berejo Živalsko kmetijo (Rastem s knjigo za srednješolce, 2015/2016), februar 2016

Annamaria Prezelj, najmlajša slovenska reprezentantka: »Navdihujejo me biografije. Ko prebiraš zgodbe o ljudeh, ki so v življenju premagali velike prepreke in nemogoče situacije, se lahko iz njihovih izkušenj naučiš, kako zbrati voljo in izbojevati svojo bitko. Branje takih stvari ti da moč za voljo do dela, ki ga moraš opraviti.«

Ana Ljubenović, slovenska reprezentantka: »Spominjam se, kako sem v osnovnošolskih letih z veliko vnemo prebirala zbirko Pet prijateljev. Prebrala sem vse knjige! Njihove pustolovščine so mi bile tedaj noro všeč. Danes raje posežem po kakšni dobri biografiji. Nazadnje sem, nekoliko z zamudo (smeh), prebrala tisto o Goranu Dragiću.«

Živa Zdolšek, slovenska reprezentantka: »Prva knjiga, ki mi pade na pamet, je Da Vincijeva šifra. Ob izidu je bila res pravi fenomen. Po prebiranju knjige je seveda sledil še ogled filma, čim je bil na voljo v Sloveniji. Trenutno imam v rokah roman Dragulj v pesku (Tessa Afshar). Med pripravami sem za lahko noč vsak večer prebrala nekaj strani.«

Damijan Šinigoj v Ptujski knjižnici, 1. 12. 2015

Damijan Šinigoj z mladimi bralci iz Varaždinske županije v Ptujski knjižnici, 1. 12. 2015

Na Ptuju se je decembra 2015 Damijan Šinigoj v okviru projekta »Rastem s knjigo« s svojim mladinskim romanom Iskanje Eve (Založba Miš) predstavil mladim bralcem na srečanju učencev hrvaških šol, ki se v Varaždinski županiji učijo o slovenskem jeziku in kulturi.

Damijan Šinigoj v Ptujski knjižnici, 1. 12. 2015
Mladi bralci iz Varaždinske županije v Ptujski knjižnici, 1. 12. 2015
Suzana Tratnik na Buklžuru oktobra 2015-1

»Buklžur« v Trbovljah s Suzano Tratnik, 20. 10. 2015

V okviru projekta »Buklžur« Knjižnice Toneta Seliškarja je oktobra 2015 v Trbovljah gostovala pisateljica Suzana Tratnik. Pogovor je tekel o romanu Ime mi je Damjan, izbranem v projektu »Rastem s knjigo« za dijake prvih letnikov v šolskem letu 2014/2015.

Suzana Tratnik na Buklžuru oktobra 2015-2
Projekt RSK na stojnici JAK v Frankfurtu 2016

Predstavitev projekta»Rastem s knjigo 2015/16« na nacionalni stojnici v organizaciji JAK na knjižnem sejem v Frankfurtu, oktober 2015

Na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu 2015 smo na nacionalni stojnici, ki jo vsak leto organizira JAK, predstavili tudi projekt »Rastem s knjigo«, pri čemer smo posebno pozornost posvetili aktualnima knjigama v šolskem letu 2015/16: Iskanje Eve Damijana Šinigoja in Živalska kmetija Andreja Rozmana Roze z ilustracijami Damijana Stepančiča.

Večerno branje na OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici, september 2015

Začetek Bralne značke na OŠ Frana Erjavca so obeležili z večernim branjem. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je udeležencem podarila knjigo Odprava zelenega zmaja, ki so jo brali v bralnih kotičkih, se o njej pogovarjali, razpravljali, izmenjevali mnenja, se smejali, pili čaj ... Večer je zaključil ravnatelj Simon Kragelj.

Večerno branje na OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici, september 2015

Večerno branje so organizirali že drugič, sodelovalo je 192 učencev od prvega do devetega razreda in 17 učiteljev. Število udeležencev se je v primerjavi z letom 2014 podvojilo.

Predstavitev RSK 2014/2015

Predstavitev nacionalnega projekta »Rastem s knjigo 2014/2015« z avtorji in uredniki izbranih knjig je potekala v sredo, 9. 9. 2015, v Mestni knjižnici Ljubljana v okviru strokovne srede.

Sedmošolci bodo v tem šolskem letu lahko prebirali knjigo Damijana Šinigoja Iskanje Eve, dijaki prvih letnikov pa knjigo Andreja Rozmana Roze in Damijana Stepančiča Živalska kmetija.

Slavko Pregl na Letnem kinu v Novi Gorici

Letni kino v Novi Gorici je julija 2015 obiskal Slavko Pregl.

Slavko Pregl na Letnem kinu v Novi Gorici
Slavko Pregl na Letnem kinu v Novi Gorici

Z mladimi bralci se je pogovarjal o knjigi Odprava zelenega zmaja, izbrani v projektu Rastem s knjigo OŠ v šolskem letu 2014/15. Sledila je projekcija epizod iz istoimenske nadaljevanke, ki je bila posneta po knjižni predlogi.

Člani bralne skupine Berem, torej mislim

Člani bralne skupine Berem, torej mislim med pogovorom o knjigi Ime mi je Damjan v Knjižnici Otona Župančiča (Mestna knjižnica Ljubljana), 27. 5. 2015

Pod vodstvom bibliotekarke Veronike Vurnik Škrabec se člani skupine Berem, torej mislim enkrat mesečno pogovarjajo o najrazličnejših življenjskih temah, včasih ob kupu knjig na posamezno temo, včasih, kot tokrat, o eni sami knjigi. Damjan se je dotaknil vsakogar na tak ali drugačen način. Izhodišč za pogovor nudi roman ogromno. Zaradi intenzivne in razgibane, predvsem pa zanimive prvoosebne pripovedi knjiga Ime mi je Damjan omogoča vrhunsko bralno doživetje, sploh če o knjigi bralec pred branjem ne ve ničesar.

 

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na knjižnem sejmu v Bologni 2015

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na knjižnem sejmu v Bologni, 30. 3.–2. 4. 2015

Na mednarodnem knjižnem sejmu za otroško in mladinsko literaturo v Bologni, ki je potekal od 30. 3. do 2. 4. 2015, smo predstavili tudi projekt »Rastem s knjigo«, pri čemer smo posebno pozornost posvetili knjigama Odprava zelenega zmaja Slavka Pregla in Ime mi je Damjan Suzane Tratnik.

Srečanje pisateljice Suzane Tratnik z dijaki Gimnazije Jurija Vege

Srečanje pisateljice Suzane Tratnik z dijaki Gimnazije Jurija Vege, 25. 3. 2015

Pisateljica Suzana Tratnik se je srečala z dijaki Gimnazije Jurija Vege v Idriji ter se z njimi pogovarjala o knjigi Ime mi je Damjan, ki je bila v šolskem letu 2014/15 izbrana v projektu »Rastem s knjigo«.

Srečanje pisateljice Suzane Tratnik z dijaki Gimnazije Jurija Vege
RSK na knjižnem sejmu v Leipzigu 2015

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na knjižnem sejmu v Leipzigu,  11. 3.–15. 3. 2015

Na mednarodnem knjižnem sejmu v Leipzigu smo leta 2015 predstavili tudi projekt »Rastem s knjigo«, pri čemer smo posebno pozornost posvetili knjigama Odprava zelenega zmaja Slavka Pregla in Ime mi je Damjan Suzane Tratnik.

 

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na SKS, november 2014

JAK stojnica s knjigami na sejmu v Ljubljani 2014

Projekt »Rastem s knjigo« je Javna agencija za knjigo Republike Slovenije predstavila na jubilejnem, 30. slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu v Ljubljani novembra 2014.

Promocijsko gradivo Rastem s knjigo na sejmu v Ljubljani 2014
Suzana Tratnik med dijaki v razredu 2014

Literarni pogovor s pisateljico Suzano Tratnik o knjigi Ime mi je Damjan na Gimnaziji Moste, 11. 11. 2014

Suzana Tratnik nastopa pred dijaki 2014

Literarno doživetje s pisateljico Suzano Tratnik, Gimnazija Murska Sobota, 10. 10. 2014

V petek, 10. oktobra 2014, so se dijaki prvega letnika Gimnazije Murska Sobota srečali s pisateljico  Suzano Tratnik. V okviru projekta »Rastem s knjigo« letos berejo njen roman Ime mi je Damjan. V sproščenem vzdušju in razgovoru so razmišljali o Damjanovi osebnosti, njegovem odnosu do družbe in sprejemanju drugačnosti. Pisateljica jim je razkrila, da sodeluje pri pisanju scenarija, po katerem nastaja tudi film.

Polica s knjigami na JAK stojnici 2014

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo 2014/15« na nacionalni stojnici, Knjižni sejem v Frankfurtu, oktober 2014

Dijaki med branjem-1

Večerno branje učencev s knjigo Kot v filmu Vinka Möderndorferja, OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici, 16. 9. 2014

Na OŠ Frana Erjavca Nova Gorica so začetek bralne značke leta 2014/2015 obeležili malo drugače. Sto trije učenci in enajst učiteljev se je zbralo ob večernem branju 16. septembra 2014. Po uvodnih besedah knjižničarke Tjaše Klemenčič v avli šole so se odpravili v bralne kotičke. Tam so brali, se pogovarjali, razpravljali, izmenjavali mnenja, se smejali … Po enournem druženju so večer zaključili s pozdravom ravnatelja Simona Kraglja.

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je udeležencem 6. razreda podarila knjigo Kot v filmu Vinka Möderndorferja, ki je bila izbrana v projektu »Rastem s knjigo 2013/2014«.

Večerno branje Nova Gorica-2

Misli učencev, udeležencev večernega branja
V torek sem se udeležila večernega branja. Bilo je nekaj posebnega, saj smo se dobili s sošolci ob tako pozni uri. Ko smo odhajali, je bila zunaj že tema. Čeprav sem si ta večer predstavljala drugače, mi je bilo lepo.
Lija, 6. a 

Na večernem branju smo obravnavali knjigo Kot v filmu. Učiteljica nam je prebrala uvod, ki ga je napisal pisatelj v knjigi. Večerno branje je bilo kot čajanka, na mizi so bili piškoti in čaj. Na koncu je imel ravnatelj govor.
Nina, 6. a

Večerno branje Nova Gorica-3

Na večernem branju mi je bilo zelo všeč, ker smo slišali različna mnenja, tudi knjiga Kot v filmu je bila zanimiva. Res je, da  so tudi knjige lahko dobre prijateljice. Raje berem, kot gledam televizijo.
Eva, 6. a

Bilo mi je zelo lepo. Knjiga Kot v filmu mi je bila všeč. Zabavala sem se, ker sem se družila s prijatelji. Knjiga je bila zanimiva, zato jo bom prebrala.
Melisa, 6. a

 

Večerno branje Nova Gorica-4

Pri večernem branju mi je bilo všeč to, ko smo se pogovarjali o knjigi Kot v filmu. Knjiga mi je zelo všeč in jo bom prebrala za letošnjo bralno značko.
Neja, 6. A

Police s knjigami na JAK stojnici na sejmu v Moskvi 2014

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« na knjižnem sejmu na slovenski stojnici v Moskvi, 3. 9.7. 9. 2014 

Tjaša Urankar poslušalcem predstavlja projekt 2014-1

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo 2014/15« z avtorji in uredniki, Mestna knjižnica Ljubljana, Strokovna sreda, september 2014

Rastem s knjigo na Strokovni sredi v Mestni knjižnici Ljubljana-2

Predstavitev nacionalnega projekta »Rastem s knjigo 2014/15« z avtorji in uredniki izbranih knjig je potekala v sredo, 10. 9. 2014 v Mestni knjižnici Ljubljana v okviru strokovne srede. Sedmošolci bodo v tem šolskem letu lahko prebirali Odpravo zelenega zmaja Slavka Pregla, dijaki prvih letnikov pa knjigo Suzane Tratnik Ime mi je Damjan.

Rastem s knjigo na Strokovni sredi v Mestni knjižnici Ljubljana-3

Avtorja izbranih knjig sta se predstavila strokovni javnosti, premierno pa sta bila prikazana tudi kratka filma projekta o obeh izbranih knjigah.

JAK stojnica na sejmu v Pragi 2014

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo 2013/14« na nacionalni stojnici, Knjižni sejem v Pragi, maj 2014

Dijaki poslušajo Tadeja Goloba

Obisk pisatelja Tadeja Goloba in pogovor o knjigi Zlati zob, Šolski center Kranj, 17. 4. 2014

Ob zaključku bralne značke in v okviru projektnega tedna je bil gost Šolskega centra Kranj pisatelj, novinar in plezalec Tadej Golob.

Dijaki so se z njim pogovarjali predvsem o knjigi za mlade Zlati zob, ki se dogaja v Logu pod Mangartom in je bila izbrana v okviru projekta »Rastem s knjigo«. V njej je veliko avtobiografskih izkušenj, saj je pisatelj že več kot 20 let velik ljubitelj gora in plezanja. Večkrat je plezal tudi v tujih gorah, med drugim je osvojil vrh Mount Everesta.

Tadej Golob v Šolskem centru Kranj-2

Povedal je, da je pisanje knjig precej samotno delo; prav tako tudi plezanje, zato najraje zahaja v samotne gore, kjer ni markacij.

Tadej Golob v Šolskem centru Kranj-3

O tem, kako vidi povezanost med pisanjem in alpinizmom je povedal: »Šport imam strastno rad in vsak, ki se vsaj malo ukvarja s športom, ve, da ga spremljajo določeni mentalni procesi. Po drugi strani mi je šport premalo. Ne bi hotel biti zagreben športnik brez drugih dejavnosti in ravno pisanje se lepo dopolnjuje z alpinizmom.«

Tadej Golob v Šolskem centru Kranj-4
Goran Vojnovič pred JAK stojnico v Leipzigu 2014

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo 2013/14« z Goranom Vojnovićem na nacionalni stojnici, Knjižni sejem v Leipzigu, marec 2014

Knjige na polici JAK stojnice v Bologni 2014

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo 2013/14« na nacionalni stojnici, Knjižni sejem v Bologni, marec 2014

Bralna kultura - beremo skupaj, marec 2014

Predstavitve v hali na Kulturnem bazarju 2014

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo« in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije je potekala v okvirju Kulturnega bazarja marca 2014.

Dijaki si ogledujejo predstavitev Rastem s knjigo
JAK stojnica na sejmu v Frankfurtu 2013

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo 2013/14« na nacionalni stojnici, Knjižni sejem v Frankfurtu, oktober 2013

Sodelujoči na predstavitvi projekta v MKL 2013

Predstavitev projekta »Rastem s knjigo 2013/14« z avtorji in uredniki, Mestna knjižnica Ljubljana, Strokovna sreda, september 2013

Cvetka Bevc v pogovoru z dijaki 2013

Obisk pisateljice Cvetke Bevc, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo v Kranju, april 2013

Sredi aprila je pisateljica Cvetka Bevc obiskala Srednjo šolo za elektrotehniko in računalništvo v Kranju. V knjižnici je pogovor tekel predvsem o njeni knjigi Desetka, ki so jo dobili v dar dijaki 1. letnikov, v okviru nacionalnega projekta »Rastem s knjigo SŠ 2013« Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, ko so obiskali Mestno knjižnico Kranj; brali pa so jo tudi dijaki pri bralnem krožku. Pisateljica je podelila tudi bralna priznanja tistim dijakom, ki so brali za bralno značko. 

Vojnović je srednješolcem povedal, da v srednji šoli sprva ni bil navdušen bralec, brati je začel na avtobusu na poti v šolo in na treninge košarke.