Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami

Seminarji

Vsakoletni izobraževalni seminar je namenjen mentorjem projekta »Vključujemo in aktiviramo!«, ki bodo izvajali programe neformalnega izobraževanja in kreativnih delavnic s pripadniki ranljivih družbenih skupin, vključenimi v projekt. Programi so namenjeni opismenjevanju in grajenju različnih učnih in socialnih kompetenc za lažje vključevanje ciljnih skupin v družbene in delovne procese. Različne kreativne aktivnosti projekta bodo spodbujale socialno rehabilitacijo in motivacijo ciljnih skupin v procesu vseživljenjskega učenja.

Dvodnevni izobraževalni seminar obsega vsebine s področja andragogike in neformalnega izobraževanja odraslih, s poudarkom na motivacijskih in izobraževalnih značilnostih ranljivih skupin. Strokovnjaki z bogatimi praktičnimi izkušnjami na področju dela z ranljivimi družbenimi skupinami bodo predstavili specifike vodenja ciljnih skupin in oblikovanja aktivnosti za delo z njimi. Predstavljena bodo knjižna dela in izbor literature za opismenjevanje ciljnih skupin. Z namenom grajenja kompetenc mentorjev pri izvajanju aktivnosti z ranljivimi skupinami bodo predavanja na seminarju osvetlila tudi psihološko podstat mentorja pri vodenju ranljivih skupin ter etične izzive sprejemanja odločitev pri vodenju aktivnosti. Posebna pozornost bo namenjena tehnikam nenasilne komunikacije, s pomočjo katerih bodo mentorji lažje opravljali svoje delo.  

Program vključuje štiri module kreativnih delavnic, ki jih lahko mentorji nadalje razvijajo pri delu s ciljnimi skupinami: modul književnosti, kreativnega pisanja, ilustriranja oz. likovne terapije in digitalnega opismenjevanja na področju e-knjig.   

Predavanja in delavnice so zasnovane z željo po čim bolj učinkoviti izmenjavi znanj in izkušenj med predavatelji in mentorji, zato so osnovane na praktičnih primerih, skupinskem delu in aktivni udeležbi poslušalcev. Udeleženci seminarja ob zaključku dobijo dodatna gradiva s predavanj v obliki PDF ali PPT predstavitev.