Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami

Predavatelji seminarjev

2019

Neli Filipić
Samostojna kulturna delavka – književnica. Po splošni gimnaziji je študirala grafično oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Od leta 1995 je samozaposlena v kulturi kot pisateljica. Piše zgodbe za otroke in romane za mlade odrasle bralce, ki so lepo sprejeti tako med bralci kot kritiki. Kot mentorica za ustvarjalno pisanje vodi delavnice na UTŽO, že drugo leto pa sodeluje tudi v programu ViA, kjer je bila do sedaj mentorica skupinam oseb s težavami v duševnem zdravju (V Društvu Novi Paradoks in v SVZ Dutovlje) ter osebam z motnjo v duševnem razvoju (v CIRIUS Kamnik).

Marko Hercog
Od leta 1996 je tehnični vodja na založbi Beletrina. V letu 2013 je zasnoval celotno arhitekturo prve slovenske e-knjižnice in e-knjigarne Biblos, kjer še danes bdi nad snovanjem konceptualnih in drugih rešitev sistema ter sodeluje pri izvajanju vseh aktivnosti povezanih z njegovim delovanjem. V zadnjem času se intenzivno ukvarja s promocijo širjenjem e-bralne kulture, ter na področju uveljavljanja, izobraževanja, uporabe in vpeljavo standardov e-založništva v Sloveniji.

Ciril Horjak
Akademski slikar, risar stripov in ilustrator. Avtor številnih stripov, soavtor knjig in priročnikov ter prvega slovenskega učbenika stripa Najmanjša velika enciklopedija stripa. Kot odličen pedagog z izjemnim socialnim čutom se aktivno udejstvuje na področju vključevanja ranljivih skupin, zasnoval pa je tudi izobraževanje s pomočjo stripa. Za svoje izobraževalno delo je leta 2011 prejel nagrado Andragoškega centra Slovenije. Redno skrbi za ilustracije in stripe v časopisu Večer. Pri projektu ViA sodeluje že od prvega leta izvajanja, tako da je bil do sedaj mentor v skupini oseb z motnjami v duševnem razvoju v CUDV Črna na Koroškem ter v dveh skupinah oseb s težavami v duševnem zdrvju v Društvu Altra v Ljubljani in v Prevaljah.

Stanka Cafuta Hrastelj
Pesnica in pisateljica iz Krškega je doslej objavila pesniški zbirki Nizki toni (Založba GOGA, 2005), Gospod, nekaj imamo za vas (Študentska založba, 2009) in roman Igranje (Mladinska knjiga, 2012). Za literarno delo je prejela več nagrad, med drugimi modro ptico za najboljši roman (2012), naziv vitezinja poezije (2007), nagrado za najboljši prvenec (2005) in naziv najboljša mlada pesnica Slovenije (2001). Poleg pisanja se ukvarja z organizacijo in moderiranjem kulturnih dogodkov, literarnim mentorstvom in z oblikovanjem keramike. V letu 2010 sem sodelovala pri projektu Naš klub domišljije v organizaciji Knjižnice Pavla Golie Trebnje in Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob. Bila sem literarna gostja/mentorica (poleg Matjaža Brulca in Nejca Gazvoda) skupini zapornikov. Ob zaključku projekta so izdali zbornik s svojimi literarnimi in likovnimi prispevki in ga predstavili na javni prireditvi v Kulturnem domu v Šentrupertu. V letu 2018 pa sodeluje tudi pri projektu ViA, kot mentorica skupine v ZPKZ Dob.

Vanja Jakopin
Opravlja delo podagoginje že sedem let v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Po primarni izobrazbi je univ. dipl. politologinja in NLP coach ter NLP mojster. Trenutno se veliko ukvarja s področjem starševstva v zaporu oziroma tematiko povezano z zaporniki starši ter pomembnostjo vzpostavljanja in vzdrževanja stikov z otroki, kadar je to njim v korist. Vsakodnevno dela neposredno z obsojenci tako preko individualnih, kot tudi skupinskih oblik dela.  V zadnjem obdobju jo posebej zanima delo z obsojenci, ki so povzročali nasilje, in je aktivno sodelovala pri razvoju in implementaciji programa dela s povzročitelji/cami nasilja v okviru obravnave zaprtih oseb. 

Andrej Kastelic
Doc. dr. Andrej Kastelic je zdravnik specialist psihiater in predstojnik Centra za zdravljenje odvisnih od drog Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana od njegove ustanovitve 1995 in od istega leta tudi vodi Koordinacijo Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Specialist psihiatrije je od leta 1989. Opravil je podiplomske študije iz psihopatologije, psihoterapije, skupinske psihoterapije, otroške psihiatrije ter se usposabljal iz skupinske analitske terapije, transakcijske analize in družinske terapije.

Samira Kentrić
Vizualna umetnica in avtorica dveh grafičnih romanov (Balkanalije, Pismo Adni). Ustvarja angažirane podobe, s katerimi je opremila številne časopisne komentarje, naslovnice in besedila. Za sabo ima nastope v performansih, izraža se tudi skozi prostorske likovne postavitve. Kot mentorica likovnih delavnic  večinoma sodeluje z manjšinjskimi družbenimi skupinami. V zadnjem času se posveča svoji naslednji knjigi z distopičnim uvidom v življenje mladenke, ki je spolnost ločila od ljubezni. V projektu ViA je sodelovala že z dvema skupinama zapornikov, v ZPKZ Ig in ZPMZKZ Celje.

Maja Martina Merljak
Profesionalna igralka, diplomirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani, svoje izobraževanje s poudarkom na igri pred kamero pa je nadgrajevala tudi v tujini (New York, London, Praga, Varšava). Od leta 2010 študira solo petje (SLS tehniko), trenutno pa je vpisana tudi na podiplomski študij -  MA program, smer scenaristika in filmska režija v Londonu. Za seboj ima preko 40 gledaliških in filmskih premier, pred kratkim pa si je nabrala tudi nekaj plesnega znanja v TV šovu Zvezde plešejo. Je redna moderatorka številnih dogodkov; kot predavateljica in individualni trener uči govorno tehniko in javno nastopanje na šoli za javno nastopanje in retoriko Povej Naglas; pri različnih projektih (filmi, serije, reklame) pa sodeluje tudi kot acting coach.

Darja Pavlič
Na Pedagoški fakulteti, kasneje na Filozofski fakulteti v Mariboru je bila zaposlena od leta 2000 do leta 2017, nazadnje kot izredna profesorica za primerjalno književnost. Od 1. 10. 2017 je docentka za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko FF v Ljubljani, kjer predava sodobno slovensko poezijo in kratko prozo. V letih 2003–15 je bila glavna in odgovorna urednica znanstvene revije Primerjalna književnost, od leta 2016 je članica njenega uredništva.Njeno glavno raziskovalno področje je moderna lirika. Leta 2003 je v zbirki Zora izšla njena monografija z naslovom Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše. Znanstvene razprave je objavila v revijah Primerjalna književnost, Slavistična revija, Slovene Studies,Forum for  World Literature Studies, Studia Historica Slovenica, Literatura in v monografskih publikacijah različnih urednikov.

Zoran Pevec
Pesnik, literarni kritik, esejist, literarni mentor in urednik. Končal je znanstveni podiplomski magistrski študij književnosti (Ženski liki v slovenski poetični drami po letu 1960), doktoriral pa je na temo Slovenska urbana poezija po Pesniškem almanahu mladih 1982. Je član Društva slovenskih pisateljev. Prejel je književno nagrado velenjica – čaša nesmrtnosti za vrhunski 10-letni pesniški opus slovenskega knjževnika, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. stoletja. Njegove pesmi so revijalno prevedene v več tujih jezikov, do sedaj je objavil sedem pesniških zbirk in knjižno izbrane ter prevedene pesmi. Napisal je tudi priročnik za pisanje poezije Kako narediti pesem (2006), pri Ustanovi Velenjska knjižna fundacija pa je izšla njegova monografija z naslovom Urbana poezija na Slovenskem po Pesniškem almanahu mladih (2018).

Aleksandra Tratar
Uni. dipl. soc. kult. in pedagoginja, izkust. gešt. druž. psihoterapevtka, je že več kot 10 let zaposlena v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Trenutno opravlja delo pedagoga, dve leti pa se je kot terapevtka za obravnavo odvisnosti  intenzivneje ukvarjala z obsojenci, ki imajo težave zaradi odvisnosti od alkohola in drugih psihoaktivnih substanc. Vsakodnevno dela neposredno z obsojenci tako preko individualnih, kot tudi skupinskih oblik dela.  V zadnjem obdobju jo posebej zanima delo z obsojenci, ki so povzročali nasilje, in je aktivno sodelovala pri razvoju in implementaciji programa dela s povzročitelji/cami nasilja v okviru obravnave zaprtih oseb.

2018

Cvetka Bevc
Pisateljica, pesnica, glasbenica in urednica ter učiteljica instrumenta in glasbe na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji. V letu 2016 mentorica projekta ViA v skupini zapornic v fazi odpusta v ZPKZ Ig, v letu 2017 pa v skupini oseb, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog v Društvu Projekt Človek.

Andrej Blatnik
Pisatelj in izredni profesor knjigarstva. V Sloveniji je izdal dvanajst knjig, ki izhajajo tudi v tujini, doslej v 30 samostojnih knjižnih izdajah v dvanajstih jezikih. Njegove zgodbe so uvrščene v vrsto antologij, med drugim v Best European Writing 2010 in Short: Five Centuries of Short Short Stories. Prejel je nagrado Zlata ptica (1984), Župančičevo nagrado (1991) in nagrado Prešernovega sklada (2002) in nastopil na vrsti osrednjih svetovnih literarnih festivalov. Že štirinajst let poučuje kreativno pisanje kratke zgodbe na delavnicah LUD Literatura; med njenimi stalnimi obiskovalci so bili prejemniki nagrade za najboljši prvenec Vesna Lemaić, Zoran Knežević in Metka Lampret, pa tudi drugi v slovenskem prostoru že uveljavljeni avtorji in zlasti avtorice. Še zmeraj rad bere in potuje.

Valerija Bužan
Spec. klin. psih., dela več ko 30 let z osebami s posebnimi potrebami in s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na tem področju kot direktorica že 15 let vodi Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga. Je predsednica Socialne zbornice Slovenije; predsednica SOUS – Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji in članica različnih strokovnih timov na področju posebnih potreb in usposabljanja. Aktivna je na različnih področjih in sodeluje pri razvoju socialnih servisov za osebe z invalidnostjo, tako pri slovenski Vladi, kakor na evropski ravni. Leta 2016 je postala podpredsednica Evropskega združenja ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo (EASPD). Bila je vključena v številne evropske projekte in v številnih trenutno sodeluje, bodisi v koordinatorski ali partnerski vlogi. V svoji karieri je imela mnogo predstavitev, predavanj in delavnic na strokovnih kongresih, za študente socialnega dela, pedagogike in zdravstvene nege, psihologije, pa tudi za starše oseb s posebnimi potrebami. Je avtorica več člankov in soavtorica in urednica več strokovnih publikacij.

Ana Duša
Pripovedovalka in pedagoginja v kulturi, ki od leta 2010 dalje razvija izobraževalne programe pripovedovanja v okviru organizacije Pripovedovalski Variete ter v sodelovanju z različnimi javnimi in nevladnimi ustanovami, mdr. CIRIUS Kamnik, ZPKZ Ig in romski vrtec Kerinov grm. V Vodnikovi domačiji Ljubljana vodi šolo pripovedovanja za odrasle, v šolskem letu 2016/17 pa je kot gostujoča predavateljica sodelovala tudi z ljubljansko AGRFT. Poleg zaključenega študija primerjalne književnosti na FF UL in aktualnega magistrskega študija dramaturgije na AGRFT se je za pripovedovanje in poučevanje pripovedovanja izobraževala na Scuola internazionale di creazione teatrale Helikos v Firencah, Maison du Conte v Parizu ter Universität der Künste Berlin. Je članica mednarodnega pripovedovalskega laboratorija pod vodstvom Abbija Patrixa ter izvršnega odbora mreže evropskih pripovedovalskih organizacij FEST.

Robert Friškovec
Zaključil študij na Teološki fakulteti v Ljubljani in MA Restorative Justice na univerzi v Hullu (Združeno kraljestvo). S področjem zaprtih oseb na prestajanju kazni zaporov v Sloveniji se je srečal najprej kot prostovoljec preko Centrov za socialno delo v času študija, izkušnjo prostovoljstva je nadgradil z delom v rimskem zaporu Rebibbia. Sedaj je zaposlen na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij štirinajsto leto, kjer pokriva področje koordinacije duhovne oskrbe in področje mednarodnega sodelovanja. Znotraj katoliške Cerkve je bil imenovan za zaporniškega vikarja, kar se osredotoča na vseh skupinah, ki se na tak ali drugačen način navezujejo na zapor oz. storjeno kaznivo dejanje (storilci, žrtve, družinski člani, zaposleni, skupnost, prostovoljci,...).

Tomaž Gubenšek
Redni profesor za področje govora, poleg predavanj na Akademiji sodeluje pri predstavah v neinštitucionalnih produkcijah kot igralec in svetovalec za govor. Ukvarja se tudi z znanstvenim raziskovanjem gledališkega govora, članke pa objavlja tako v slovenskih kot mednarodnih strokovnih publikacijah. 

Mitja V. Iskrić
Bibliotekar v knjižnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Vodja tečajev Delo z bralniki.

Nataša Konc Lorenzutti
Pisateljica, pesnica, dramska igralka in učiteljica umetnosti govora na Gimnaziji Nova Gorica. V letu 2016 mentorica projekta ViA v skupini oseb z motnjami v duševnem razvoju v CUDV Dolfke Boštjančič Draga, Draga pri Igu, v letu 2017 pa v skupini oseb, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog s pridruženimi težavami v duševnem zdravju v terapevtski skupnosti Sostro (Zavod Pelikan - Karitas).

Martin Lisec
Psihoterapevt, logoterapevt, mediator in predavatelj. Je ustanovitelj in direktor Inštituta Stopinje ter strokovni vodja izobraževalnih programov Inštituta Stopinje. V preteklosti je ustanovil in kot direktor vodil projekt Skala, ki še danes velja za pionirski projekt uličnega dela v Sloveniji. Bil je tudi soustanovitelj in direktor Inštituta za mediacijo Concordia, ki je med prvimi v Sloveniji ponudila kakovostna izobraževanja za družinske, šolske in gospodarske mediatorje. Izkušnje je nabiral tudi v gospodarstvu kot direktor slovenske izpostave Celovške Mohorjeve družbe. Vseskozi posveča del svojega časa tudi prostovoljnemu delu, trenutno med drugim tudi v Zavodu za prestajanje kazni zapora na Igu. Cenjen in iskanj je kot terapevt, predavatelj, coach in osebni svetovalec v podjetjih in javnih ustanovah. 

Vlasta Meden Klavora
Doktorica medicine. Leta 2006 je končala podiplomski študijski na Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani v programu za pridobitev doktorata antropologija vsakdanjega življenja V doktorski disertacija se je ukvarjala s preučevanjem likovne ustvarjalnosti pri pacientih s psihotično motnjo. Disertacijo, prirejeno za knjižno obliko, je leta 2008 izdala  z naslovom Ko duša nima kam. Tudi njena druga knjiga, ki deloma vsebuje vsebino disertacije, se ukvarja z likovno ustvarjalnostjo ljudi z duševno motnjo. V angleškem jeziku je z naslovom The Mystery of the Soul in Visual Imagery izšla leta 2014. Kot psihiatrinja, psihoterapevtka in skupinska analitičarka je zaposlena v Zdravstvenem domu v Novi Gorici. S prispevki s področja psihiatrije, psihoterapije in skupinske analize ter likovne ustvarjalnosti ljudi s psihotično motnjo sodeluje na različnih seminarjih in kongresih doma in v tujini.

Arjan Pregl
Likovni umetnik, slikar, ilustrator, kolumnist in pisatelj (1973), rojen v Ljubljani. V svojih delih se odziva na vsakodnevna socialno-politična dogajanja doma in po svetu. Pri tem uporablja najrazličnejše tehnike in poskuša prikazati svoje mnenje na humorni in ironični način. Za svoje delo je prejel več nagrad. V letu 2017 mentor ilustratorskega modula pri projektu ViA v skupini zapornikov v ZPKZ Maribor.

Tilen Recko
Univerzitetni diplomirani socialni delavec. Vodja programa za zagovorništvo pri Društvu Altra.

Urban Vovk
Slovenski literarni kritik, esejist, pisatelj, prevajalec, rojen 1971 v Kranju. Končal je študij filozofije na ljubljanski Filozofski fakulteti. Po njem je bil nekaj časa zaposlen kot gimnazijski profesor, med letoma 2000 in 2012 je bil svobodnjak, potem je bil dve leti zaposlen v Mestni knjižnici Ljubljana, kjer je opravljal funkcijo programskega vodje Trubarjeve hiše literature, od septembra 2014 pa je znova samozaposlen. Piše predvsem literarne kritike, eseje in kratko prozo ter prevaja. Leta 2002 je izšel njegov kritiško-esejistični knjižni prvenec V teku časa, za katerega je isto leto prejel Stritarjevo nagrado Društva slovenskih pisateljev za najperspektivnejšega kritika. Ob koncu leta 2006 je izšla njegova druga knjiga, izbor esejev z naslovom Kruh zgodnjih let, za katero je bil leto kasneje nominiran za Rožančevo nagrado za najboljšo esejistično zbirko. V začetku leta 2012 je izšla avtorjeva tretja knjiga z naslovom Res neznosna resnobnost!?, v kateri se Vovk monografsko posveča svojemu najljubšem nobelovcu J. M. Coetzeeju. Novembra 2015 je pri Cankarjevi založbi izšel Vovkov prozni prvenec Garaže. Njegova besedila so bila doslej prevedena v deset jezikov. Od leta 2000 dela kot urednik na reviji Literatura, katere izdajatelj je Literarno-umetniško društvo Literatura. Pri istem izdajatelju je med letoma 2002 in 2007 urejal knjižno zbirko Prišleki, namenjeno izvirnemu slovenskemu leposlovju. Od leta 2004 redno vodi kritiške delavnice v okviru Šole kreativnega pisanja Literarno-umetniškega društva Literatura. Podpisal se je tudi pod več knjižnih in revijalnih prevodov del avtorjev s področja bivše SFRJ (M. Bazdulj, T. Gromača, I. Marojević, A. Prokopiev, A. Ristović, O. Spahić, S. Stanković, V. Tasić, S. Valjarević …) in ameriških avtorjev (P. Auster, J. Franzen). Je tudi avtor številnih spremnih besed h knjigam domačih in tujih avtorjev. Sodeloval je v strokovnih komisijah za najpomembnejše slovenske literarne nagrade in pri Evropski komisiji v Bruslju. Trenutno predseduje komisiji za literaturo pri Prešernovem skladu.

Andreja Vučak
Univerzitetna socialna delavka, zaposlena v društvu Altra, v prvi stanovanjski skupini za ljudi s težavami v duševnem zdravju  v Sloveniji. Vodja programa »Program mreže stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju«.

Melita Zver Makovec
Doktorica psiholoških znanosti ter psihologinja in namestnica vodje oddelka za vzgojo in delo v ženskem zaporu Ig. Med študijem se je kalila na različnih delovnih področjih, od marketinga do dela na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je sodelovala pri vzpostavitvi portala VideoLectures.NET. Po končani fakulteti se je zaposlila kot profesorica psihologije in svetovalna delavka na Gimnaziji Litija, hkrati pa uspešno nadaljevala podiplomski študij. Leta 2011 se je zaposlila kot psihologinja v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, kjer se je ukvarjala s storilci različnih kaznivih dejanj, specializirala pa se je na delo s storilci kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Leta 2014 je uspešno doktorirala, njeno interesno raziskovalno področje pa zajema fenomen nasilja in agresivnih vedenjskih vzorcev, tako pri povzročiteljih nasilja kot tudi pri žrtvah nasilja. Leta 2015 se je dopolnilno zaposlila na Družbenomedicinskem inštitutu Znanstveno raziskovalnega centra SAZU v okviru projekta POND–Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce. V okviru te je sodelovala pri vzpostavitvi izobraževalne platforme za zdravstvene delavce, poleg tega pa je vodila tudi izobraževalne delavnice za zdravstvene delavce. Od februarja 2016 je zaposlena kot psihologinja v ženskem zaporu na Igu, kjer se specialno ukvarja s travmatiziranimi posameznicami. Je avtorica več strokovnih in znanstvenih člankov ter strokovnjakinja, ki povezuje praktično delo z raziskovalnim in svoja raziskovalna dognanja tudi uspešno implementira v prakso. 

2017

Cvetka Bevc
Pisateljica, pesnica, glasbenica in urednica ter učiteljica instrumenta in glasbe na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji. V letu 2016 mentorica projekta ViA v skupini zapornic v fazi odpusta v ZPKZ Ig.

Andrej Blatnik
Pisatelj in izredni profesor knjigarstva. V Sloveniji je izdal dvanajst knjig, ki izhajajo tudi v tujini, doslej v 30 samostojnih knjižnih izdajah v dvanajstih jezikih. Njegove zgodbe so uvrščene v vrsto antologij, med drugim v Best European Writing 2010 in ShortFive Centuries of Short Short Stories. Prejel je nagrado Zlata ptica (1984), Župančičevo nagrado (1991) in nagrado Prešernovega sklada (2002) in nastopil na vrsti osrednjih svetovnih literarnih festivalov. Že štirinajst let poučuje kreativno pisanje kratke zgodbe na delavnicah LUD Literatura; med njenimi stalnimi obiskovalci so bili prejemniki nagrade za najboljši prvenec Vesna Lemaić, Zoran Knežević in Metka Lampret, pa tudi drugi v slovenskem prostoru že uveljavljeni avtorji in zlasti avtorice. Še zmeraj rad bere in potuje.

Aljoša Harlamov
Pisatelj, esejist, novinar, literarni kritik, urednik pri Cankarjevi založbi.

Ciril Horjak
Akademski slikar, risar stripov in ilustrator. Avtor številnih stripov, soavtor knjig in priročnikov ter prvega slovenskega učbenika stripa Najmanjša velika enciklopedija stripa. Kot odličen pedagog z izjemnim socialnim čutom se aktivno udejstvuje na področju vključevanja ranljivih skupin, zasnoval pa je tudi izobraževanje s pomočjo stripa. Za svoje izobraževalno delo je leta 2011 prejel nagrado Andragoškega centra Slovenije. Redno skrbi za ilustracije in stripe v časopisu Večer. V letu 2016 mentor ilustrator projekta ViA v skupini oseb z motnjami v duševnem razvoju v CUDV Črna na Koroškem. 

Jasna Knez
Strokovnjakinja za komuniciranje na vseh nivojih, predavateljica in trenerka vodstvenih kompetenc, licencirana in certificirana poslovna, timska, NLP coach-inja, svetovalka za razvoj kadrov, SDI moderatorka, Expressive Arts Therapist ter svetovalka za komunikacijski management. Za posameznike in skupine izvaja individualne in skupinske treninge komunikacije, retorike in javnega nastopanja, vodstvene delavnice ter delavnice za razvoj potencialov kadrov (coaching, razvoj vodstvenih kompetenc, motivacija, teambuilding). Znanje je širila na Academy of Executive Coaching, London (UK), kjer je pridobila naziv Executive Coach in Systemic Team Coach. Po izobraževanju pri mednarodni asociaciji INLAPTA je postala NLP coachinja. Je tudi moderatorka SDI. Pridobila je tudi naziv Expressive Arts Therapist/Coach. Po izobrazbi diplomirana sociologinja kadrovskega managementa je magistrski študij nadaljevala na področju ekonomije. Sama je prepričana, da človek nikoli ne ve vsega zato poleg strokovnega izpopolnjevanja na področju komuniciranja, vodenja in razvoja potencialov nadaljuje tudi študij psihoterapije po metodi Expressive Arts in Action – Coaching and Therapy pri Dr. Avi Goren Bar. V letu 2015 je postala tudi asistentka dr. Avi Goren Bara, ki izvaja svoje programe CEAT / JC v 5. državah ( Izrael, Turčija, Grčija, Hrvaška in Slovenija). Je tudi polnopravna članica European Mentoring&Coaching Council Croatia. Svoje delovne izkušnje je gradila v korporacijah Everet International, nato Promands, vse do privatnega sektorja na področju komunikacijskega managementa, produkcije in medijev. Je strokovnjakinja za komuniciranje na vseh nivojih, trenerka z izkušnjami iz poslovnega sveta in s področja vodenja.

Nataša Konc Lorenzutti
Pisateljica, pesnica, dramska igralka in učiteljica umetnosti govora na Gimnaziji Nova Gorica. V letu 2016 mentorica projekta ViA v skupini oseb z motnjami v duševnem razvoju v CUDV Dolfke Boštjančič Draga, Draga pri Igu.

Matjaž Kragelj
Vodja Službe za knjižnično informatiko v Narodni in univerzitetni knjižnici.

Matjaž Lunaček
Matjaž Lunaček je študiral medicino in primerjalno književ­nost. Je specialist psihiatrije, svojo poklicno pot pa je posvetil psihoterapiji. Psihoanalitično se je izobraževal v okviru italijan­skega psihoanalitičnega združenja v Trstu, Benetkah in Rimu. Ukvarja se z aplikacijo psihoanalize na literaturo in pedagogi­ko. Dvanajst let je posvetil razvoju koncepta »vrtca, vodenega po psihoanalitičnih načelih«. Piše strokovne članke s področja psihoanalize. Leta 2011 je pri založbi cf* izšla njegova psiho­analitična teza o Krstu pri Savici »Za drugačno usodo«. Zdaj piše eseje in kratke zgodbe. 

Dora Pal
Družinska terapevtka, diplomirana socialna delavka, ki že več kot 20 let opravlja neposredno terapevtsko dela z zasvojenimi in njihovimi svojci. Izvaja preventivno delo s starši in dijaki s področja zasvojenosti; vodi preventivne delavnice z dijaki in jih uči socialnih veščin; vodi izobraževanja za strokovni kader in starše s področja urejanja zasvojenosti. Zaposlena je kot strokovna vodja vseh programov pri Društvu Projekt Človek.

Uroš Prelog
Diplomirani psiholog. V preteklosti je delal tri leta kot učitelj psihologije na različnih srednjih šolah, bil pa je tudi tri leta psiholog v vzgojnem zavodu v Veržeju. Že 14 let je zaposlen v zaporih na Dobu. Glavna področja dela so: - prepoznavanje morebitne samomorilne ogroženosti in/ali težjih oblik motenj duševnosti ter pomoč tovrstnim zaprtim osebam; - skupinska in individualna obravnava za storilce kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost; - aktualna problematika, ki se pojavi v zvezi z posameznim obsojencem; - občasna pomoč pri skupinskih obravnavah, ki imajo težave pri odvisnosti od drog.

Marko Radovan
Izredni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Pri svojem delu se ukvarja z vprašanji učenja in izobraževanja odraslih, motivacije za izobraževanje in izobraževalne tehnologije. Sodeloval in vodil je različne raziskovalne projekte, kot npr.  IALS (International Adult Literacy Survey), LLL2010 (Towards a Lifelong Learning Society in Europe), PIAAC (Survey of Adult Skills).

Janja Rebolj
Prof. zgodovine in sociologije, muzealka, ki jemlje dediščino za navdih in spodbujanje ustvarjalnosti. Izziv pa ji predstavlja podpora pri razvoju (so)človekovih potencialov: vodstvenih, komunikacijskih, mentorskih, inovacijskih… Znanje o tem je pridobivala doma in po svetu. Je NLP in SDI mojster in coach, izobraževalka odraslih z licenco možganom prijazne trenerke, moderatorka, voditeljica delavnic Umetnost inoviranja (z mednarodno licenco)… V svoji več kot 20-letni karieri je bila mentorica številnim mentorirancem. Popoldansko podjetje REJ ji omogoča, da svoje znanje širi in pridobiva tudi zunaj MGML, kjer je sicer zaposlena. Verjame, da sodelovanje povečuje ustvarjalnost in inovativnost in da je mentor pomembna oseba v življenju človeka. Je dobitnica nacionalnega priznanja Jabolko kakovosti.

2016

Gabriela Babnik
Slovenska pisateljica, mentorica literarnega ustvarjanja in kritičarka. Širšo javnost je nase opozorila z romanom Koža iz bombaža (2007), za katerega je prejela tudi nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec. V romanu je na inventiven način izrisala srečanje evropske in afriške kulture. Leta 2012 je izšel njen roman Sušna doba, za katerega je leto pozneje prejela evropsko nagrado za književnost. Leta 2013 je postala Stritarjeva nagrajenka. V letošnjem letu je izšel roman Intimno, ki nadaljuje tematiko prvega romana, rasizem pa spoznavamo v različnih oblikah in okoljih.

Eva Boštjančič
Docentka za psihologijo dela in organizacije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s področjem vodenja, etičnega ravnanja in pozitivnih pristopov v organizacijah. Ob tem pa tudi svetuje, vodi delavnice in predava zaposlenim v gospodarstvu in javnem sektorju.

Marjan Čander
Zaposlen v zaporu v Mariboru in OKPD Rogoza/OO Rogoza kot pedagog od 1973 do 2008 in nato do 2010 na MP kot podsekretar za alternativne kazni. Tekom svojega dela je opozarjal tako strokovne institucije kot medije na problematiko prepolnih zaporov ter odnos sodstva in politike do depriviligiranih v zaporih. Prejemnik osebne plakete ministra za pravosodje dr. Lovra Šturma 2008 za prispevek k uvajanju alternativnih kazni v zakonodajo in prakso tako za obsojence kot upravno kaznovane. Kratek čas je bil član komisije za pomilostitve pri predsedniku dr. Janezu Drnovšku in podpredsednik Komisije za pogojne odpuste.

Marko Iršič 
Mediator in trener mediatorjev ter direktor Zavoda Rakmo. Je vodilni strokovnjak na področju transformativne mediacije v Sloveniji. Vodi seminarje in usposabljanja s področja mediacije, obvladovanja konfliktov, komunikacije in medosebnih odnosov. Predava na mednarodnih konferencah in je avtor knjig Umetnost obvladovanja konfliktov (2004) in Mediacija (2010).

Tatjana Knapp
Študirala etnologijo in kulturno antropologijo ter pomoč z umetnostjo. Ima več kot 20 let prostovoljskih izkušenj s področja dela z otroki, mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami, 11 let pa je kot habilitatorka zaposlena v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, kjer vodi skupine in kulturne dejavnosti, dela na projektih in razvija pomoč z umetnostjo. Je soustanoviteljica in direktorica Zavoda RISA, Centra za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, ki se od konca leta 2010 kot prvi v Sloveniji organizirano in sistematično ukvarja z razvojem in produkcijo lahkega branja. Poleg tega, da je inštruktorica priprave lahko berljivih in razumljivih besedil, je udeleženka in predavateljica na kongresih in strokovnih predavanjih ter posvetih na temo učinkovite komunikacije in lahkega branja, vodja bralnih delavnic, avtorica priredb za lahko branje, soavtorica 2 strokovnih priročnikov ter urednica in organizatorka literarnih dogodkov. Je tudi ustanoviteljica in članica Sveta LABRA, ki združuje strokovnjake z različnih področjih in deluje v smeri uresničevanja, spremljanja in razvoja Smernic za lahko branje v Sloveniji.

Boštjan Kotnik
Univ. dipl. pedagog/andragog. Ustanovitelj in vodja projektnega oddelka Centra Janeza Levca Ljubljana. Predsednik društva za kulturo inkluzije. Ustanovitelj in vodja Mednarodnega festivala Igraj se z mano, ki prerašča v mednarodno gibanje. Programski vodja in izvajalec Izobraževalnic “Oblikovanje inkluzivne kulture v vrtcu in šoli”. Predaval ali vodil je izobraževanja na številnih kongresih, konferencah, usposabljanjih tako doma kot tudi v tujini, povezanih predvsem s področja inkluzije, posebnih potreb, mednarodnega sodelovanja itd.

Nives Ličen
Izredna profesorica za področje andragogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskuje učenje v vsakdanjem življenju in neformalno izobraževanje. V lokalnem okolju razvija programe za različne skupine (starši, starejši, ženske na podeželju …) po načelih skupnostnega izobraževanja. V zadnjih petih letih se je ukvarjala z »zelenim izobraževanjem« kot strategijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ob uporabi modelov ekspanzivnega učenja.

Uroš Prelog
Diplomirani psiholog. V preteklosti je delal tri leta kot učitelj psihologije na različnih srednjih šolah, bil pa je tudi tri leta psiholog v vzgojnem zavodu v Veržeju. Že 14 let je zaposlen v zaporih na Dobu. Glavna področja dela so: - prepoznavanje morebitne samomorilne ogroženosti in/ali težjih oblik motenj duševnosti ter pomoč tovrstnim zaprtim osebam; - skupinska in individualna obravnava za storilce kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost; - aktualna problematika, ki se pojavi v zvezi z posameznim obsojencem; - občasna pomoč pri skupinskih obravnavah, ki imajo težave pri odvisnosti od drog.

Marko Radovan
Izredni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Pri svojem delu se ukvarja z vprašanji učenja in izobraževanja odraslih, motivacije za izobraževanje in izobraževalne tehnologije. Sodeloval in vodil je različne raziskovalne projekte, kot npr.  IALS (International Adult Literacy Survey), LLL2010 (Towards a Lifelong Learning Society in Europe), PIAAC (Survey of Adult Skills).

Matic Razpet
Ukvarja se z elektronskimi knjigami, poučuje knjižničarje o možnostih izposoje digitalnih knjig prek oddaljenega dostopa in na Beletrini, zavodu za založniško dejavnost, skrbi za e- knjižni portal Biblos.

Aleš Šteger
Pesnik, pisatelj, urednik. Je eden najbolj prevajanih sodobnih slovenskih literarnih ustvarjalcev. Nazadnje so izšle knjige Odpusti (roman, 2014), Kurent (pripoved za otroke, 2015), Nad Nebom pod zemljo (pesmi, 2015). Je član berlinske Akademije umetnosti in prejemnik številnih domačih in mednarodnih priznanj. Šteger je bil večkrat predavatelj na tečajih kreativnega pisanja doma in predvsem v tujini. Delal je s študenti na Kitajskem (Capital Normal University, Beijing in Sichuan University, Chengdu), v ZDA (Brown University) in Nemčiji (Univerza v Kölnu).

Irena Valdes
Likovna terapevtka. Magisterij iz likovne terapije je zaključila leta 2008 na Alanus Hochschule, Alfter bei Bonn, Nemčija. Od takrat naprej pa se je posvečala poklicu, predstavitvam likovne terapije in izobraževanju kadrov v Nemčiji, Mehiki in od leta 2012 v Sloveniji, kjer tudi prebiva. V Ljubljani ima svojo privatno prakso, sodeluje s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani in s svetovalnim centrom Ahil (Diagnostični center Clarus). Leta 2015 je vpisala doktorski študij na Filozofski fakulteti Ljubljana, Oddelku za Psihologijo, smer: Razvojno psihološke študije.