EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Sep20
Oct20
Nov20
Dec20
Jan21
Feb21
Mar21
Apr21
May21
Jun21
Jul21
Aug21
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
31. 07.

JP1-MSP-2009

Veljavnost razpisa: 16. 10.
Status Zaprt
JP1-MSP-2009

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih mednarodnega sodelovanja in prevodov v tuj jezik za leto 2009 (v nadaljevanju JP1-MSP-2009)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Rok poziva
Rok za zbiranje prijav prične teči 31. 7. 2009 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav 16. oktobra 2009.

 

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: