EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Sep20
Oct20
Nov20
Dec20
Jan21
Feb21
Mar21
Apr21
May21
Jun21
Jul21
Aug21
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
20. 11.

JR7-PROGRAM-2010-2012

Veljavnost razpisa: 23. 12.
Status Arhiv
JR7-PROGRAM-2010-2012

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1 in 56/08), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja

Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2010-2012 (v nadaljevanju: JR7-PROGRAM-2010-2012)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Razpisni rok
Rok za zbiranje vlog prične teči dne 20. novembra 2009 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 23. december 2009.


Rezultati

Rezultati razpisa za leto 2012.
Seznam sofinanciranih knjig v letu 2012.


Rezultati

Rezultati razpisa za leto 2011.
Seznam sofinanciranih knjig v letu 2011.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: