Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
30. 03.

JR2-MP-2012

Veljavnost razpisa: 30. 04.
Status Zaprt
JR2-MP-2012

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in št. 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih mobilnosti in prevodov v tuj jezik za leto 2012 (v nadaljevanju: JR2-MP-2012)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR2-MP-2012 je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih mobilnosti in prevodov v tuje jezike, ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.

Javni razpis JR2-MP-2012 obsega naslednji področji:
a) mobilnost (M), namenjeno sofinanciranju potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja, za vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini, predvsem za širšo javnost. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo na področju humanistike, vendar le za vabljene nastope na odmevne kulturne prireditve v tujini za širšo javnost in za katere prijavitelji ne morejo pridobiti sredstev iz drugih virov.
b) prevodi v tuje jezike (P), namenjeno prevodom knjižnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved.

Razpisni rok
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR2-MP-2012 v Uradnem listu RS, dne 30. 3. 2012 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 30. 4. 2012.

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: