Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
06. 04.

JR3–RSK OŠ in SŠ–2012

Veljavnost razpisa: 07. 05.
Status Zaprt
JR3–RSK OŠ in SŠ–2012

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in št. 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov "Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2012 - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in dijaku prvega letnika" (v nadaljevanju: JR3-RSK OŠ in SŠ-2012)

1. Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana.

2. Predmet javnega ciljnega razpisa in razpisno področje
Predmet javnega razpisa JR3-RSK OŠ in SŠ-2012 je podpora vrhunskim ustvarjalcem s področja izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja ter dvigovanje zavesti o pomenu branja med mladimi.
Razpis je namenjen sofinanciranju kulturnega projekta izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja

3. Osnovna razpisna področja
Razpis se nanaša na izbor projektov za naslednji področji:
a) Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ);
b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ).

4. Razpisni rok
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR3-RSK OŠ in SŠ-2012 v Uradnem listu RS, dne 6. 4. 2012 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 7. 5. 2012.

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: