EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
25. 01.

JR2-VKP-2013-2015

Veljavnost razpisa: 25. 02.
Status Arhiv
JR2-VKP-2013-2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor večletnih knjižnih projektov nacionalnega pomena za obdobje 2013-2015 (v nadaljevanju: JR2-VKP-2013-2015)

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR20-VKP-2013-2015 je izbor izvajalcev in sofinanciranje večletnih knjižnih izvirnih in prevodnih projektov nacionalnega pomena v tiskani ali e-obliki:
- zbrana in izbrana dela slovenskih ustvarjalcev, ki sodijo v konstitutivni kanon slovenske književnosti, kulture in humanistike;
- prevodi temeljnih del svetovne književnosti, kulture in humanistike, ki še niso ali so slabo prisotni v slovenskem jeziku, posebej prevodi antičnih avtorjev.

Naziv in sedež naročnika 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR2-VKP-2013-2015 v Uradnem listu RS 25. 1. 2013 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 25. 2. 2013.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali osebno predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za večletni knjižni projekt v letu 2015 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor večletnih knjižnih projektov nacionalnega pomena za leto 2015 v obdobju 2013-2015.

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za večletni knjižni projekt v letu 2014 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor večletnih knjižnih projektov nacionalnega pomena za leto 2014 v obdobju 2013-2015.

Poročila:

Končno poročilo je dostopno v aplikaciji za razpise: https://jakrs.e-razpisi.si/si/avtorizacija.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: