EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
25. 01.

JR3-KN-2013-2015

Veljavnost razpisa: 25. 02.
Status Arhiv
JR3-KN-2013-2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), 56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 93/01, 96/02), Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, št. 14/2009), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev na področjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila 2013-2015 (v nadaljevanju: JR3-KN-2013-2015)

Cilji javnega razpisa
Razpis je namenjen stanovskim društvom, ki opravljajo naloge na naslednjih področjih: leposlovje, prevodi, ilustracija, fotografija, glasba, film.
Cilj razpisa je zagotavljanje boljših pogojev za ustvarjalnost avtorjev s področij leposlovja, prevodov, ilustracije, fotografije, glasbe in filma. Cilj razpisa ustreza obstoječi pravni podlagi in se uresničuje tako, da se izvajalcem z navedenih področij omogoči izvajanje različnih oblik podpore avtorjem.

Naziv in sedež naročnika 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Razpisni rok
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR3-KN-2013-2015 v Uradnem listu RS, dne 25. 1. 2013 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 25. 2. 2013.

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za izvedbo programa podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2015 je namenjen pogodbenikom v letu 2015 na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev na področju podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za obdobje 2013-2015

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za izvedbo programa podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2014 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev na področju podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za obdobje 2013-2015.


Rezultati

Rezultati razpisa za leto 2015.


Rezultati

Rezultati razpisa za leto 2014.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: