EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
07. 02.

JR1-PROGRAM-2013-2015

Veljavnost razpisa: 08. 03.
Status Arhiv
JR1-PROGRAM-2013-2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2013-2015 (v nadaljevanju: JR1-PROGRAM-2013-2015)

Predmet javnega razpisa JR1-PROGRAM-2013-2015 je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2013-2015.
JAK bo javne kulturne programe na področjih knjige v okviru razpisa JR1-PROGRAM-2013-2015 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- izdaja vrhunskih in kakovostnih knjižnih del ter revij za otroke, mladino in odrasle ter spodbujanje dostopnosti knjig in revij javnosti v tiskani in elektronski obliki,
- izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin na nacionalni ali regionalni ravni ter oblikujejo vseživljenjske bralne navade,
- izvedba kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih literarnih prireditev in festivalov z nacionalnim ali regionalnim dosegom,
- organizacija kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih programov, namenjenih trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR1-PROGRAM-2013-2015 v Uradnem listu RS 7. 2. 2013 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 8. 3. 2013.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za javni kulturni program v letu 2015 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih knjige za leto 2015 v obdobju 2013-2015:
- knjižni program (KP), 
- revijalni program (RP), 
- bralna kultura (BK),
- literarne prireditve (LP),
- mednarodno sodelovanje (MS). 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za javni kulturni program v letu 2014 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih knjige za leto 2014 v obdobju 2013-2015:
- knjižni program (KP), 
- revijalni program (RP), 
- bralna kultura (BK),
- literarne prireditve (LP),
- mednarodno sodelovanje (MS). 

Poročila:

Končno poročilo je dostopno v aplikaciji za razpise: https://jakrs.e-razpisi.si/si/avtorizacija.


Rezultati

Rezultati razpisa za leto 2015:
knjižni program,
revijalni program,
bralna kultura,
literarne prireditve,
mednarodno sodelovanje.


Rezultati

Rezultati razpisa za leto 2014:
knjižni program,
revijalni program,
bralna kultura,
literarne prireditve,
mednarodno sodelovanje.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: