Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
22. 01.

JP1-P-2010

Veljavnost razpisa: 22. 04.
Status Zaprt
JP1-P-2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1 in 56/2008), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuj jezik za leto 2010
 (v nadaljevanju: JP1-P-2010)

Naziv in sedež naročnika 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Rok poziva
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva JP1-P-2010 v Uradnem listu RS št. 4 z dne 22. 1. 2010 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 22. 4. 2010.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: