Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
17. 05.

JR5-KNJIGA-2013

Veljavnost razpisa: 17. 06.
Status Arhiv
JR5-KNJIGA-2013

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2013 (v nadaljevanju: JR5-KNJIGA-2013)

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR5-KNJIGA-2013 je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih izdaje knjig, izdaje revij, bralne kulture, literarnih prireditev, mednarodnega sodelovanja in delovnih štipendij.
JAK bo kulturne projekte v letu 2013 v okviru javnega razpisa JR5-KNJIGA-2013 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- izdaja kakovostnih knjižnih del in revij za odrasle, mladino in otroke ter spodbujanje dostopnosti knjig in revij javnosti, vključno z dostopnostjo e-knjig;
- izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin na nacionalni ali regionalni ravni ter oblikujejo vseživljenjske bralne navade,
- izvedba kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih literarnih prireditev z nacionalnim ali regionalnim dosegom,
- organizacija kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih projektov, namenjenih trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini,
- neposredno podpiranje ustvarjalcev.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR5-KNJIGA-2013 v Uradnem listu RS dne 17. 5. 2013 in se izteče dne 17. 6. 2013.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si. 
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

OPOZORILO
Za delovne štipendije lahko kandidirajo avtorji izvirnih in prevodnih del, natančna dikcije točke 6.2.6 besedila javnega razpisa JR5-KNJIGA-2013 se glasi:
- da so v obdobju 2010-2012 objavili vsaj eno (1) samostojno izvirno ali prevodno knjižno delo, ki ni izšlo v samozaložbi, ali v primeru književnih kritikov, da so v obdobju 2010-2012 objavljali v referenčnih tiskanih in spletnih medijih

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: