Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
12. 07.

JR8-M-2013

Veljavnost razpisa: 12. 08.
Status Arhiv
JR8-M-2013

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti za leto 2013 (v nadaljevanju: JR8-M-2013)

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR8-M-2013 je sofinanciranje kulturnih projektov na področju mobilnosti, ki bodo prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.
Javni razpis JR8-M-2013 obsega področje mobilnost (M), namenjeno sofinanciranju potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja, za vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini, predvsem za širšo javnost. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo na področju humanistike, vendar le za vabljene nastope na odmevne kulturne prireditve v tujini za širšo javnost in za katere prijavitelji ne morejo pridobiti sredstev iz drugih virov.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Razpisni rok
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR8-M-2013 v Uradnem listu RS 12. 7. 2013 in na spletni strani JAK https://jakrs.e-razpisi.si ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 12. 8. 2013.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 9. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: