EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
13. 09.

JR10-E-KNJIGE-2013

Veljavnost razpisa: 14. 10.
Status Arhiv
JR10-E-KNJIGE-2013

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2013 (v nadaljevanju: JR10-E-KNJIGE-2013)

Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR10-E-KNJIGE-2013 je sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku.

JAK bo kulturne projekte na področju elektronskega založništva v letu 2013 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- pospeševanje nastajanja kakovostnih in žanrsko raznolikih elektronskih knjig v slovenskem jeziku,
- večanje dostopnosti elektronskih knjig v slovenščini,
- podpora razvoju elektronskega založništva in delovanju slovenskih elektronskih knjigarn in knjižnic.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR10-E-KNJIGE-2013 v Uradnem listu RS dne 13. 9. 2013 in se izteče dne 14. 10. 2013.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov:
Javna agencija za knjigo RS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: