EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
20. 09.

JR9-PVP-2013

Veljavnost razpisa: 21. 10.
Status Arhiv
JR9-PVP-2013

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vzorčnih prevodov v tuje jezike in prevodov v tuje jezike za leto 2013 (JR9-PVP-2013)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Predmet, cilji in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR9-PVP-2013 je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih vzorčnih prevodov v tuje jezike in prevodov v tuje jezike, ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.

Javni razpis JR9-PVP-2013 obsega naslednji področji:
a) vzorčni prevodi v tuje jezike (VP)
Cilj/namen razpisa na tem področju je priprava prvega vzorčnega prevoda leposlovnega ali esejističnega dela v izbran tuj jezik. Upravičeni prijavitelji so nosilci avtorskih pravic (avtorji oz. založbe).
b) prevodi v tuje jezike (P)
Cilj/namen razpisa na tem področju je priprava prevodov knjižnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdajo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču. Upravičeni prijavitelji so fizične osebe - prevajalci v tuj jezik, ali pravne osebe, ki nameravajo zagotoviti izdajo oz. izvedbo prevoda dela slovenskega avtorja v tujini.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 20. 9. 2013 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 21. 10. 2013.
Prijavitelj mora najkasneje tega dne prijavni obrazec za posamično področje poslati po elektronski pošti na naslov programi.ms@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje naziv prijavitelja in naziv javnega razpisa.
Za popolno se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki.

Obrazci:

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: